Tag : eu

Επιλέξτε πρώτο το Firefox!

Από την πρώτη Μαρτίου 2010, οι χρήστες Windows στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν την επιλογή για το λογισμικό του περιηγητή (web browser). Η επιλογή θα ενεργοποιηθεί μέσω του συστήματος WindowsUpdate.

Σελίδα BrowserChoice.eu

Μπορείτε να δείτε πως φαίνεται η ελληνική σελίδα από το σύνδεσμο επιλογής λογισμικού περιήγησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

BrowserChoice.eu επιλέξτε πρώτο το Firefox

Επιλέξτε πρώτο το Mozilla Firefox διότι πρώτο μέλημα του λογισμικού είναι η ασφάλειά σας.

Η δικτυακός τόπος browserchoice.eu παρέχεται από τη Microsoft. Τη λειτουργία του browserchoice.eu την έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν καταδίκασε τη Microsoft σε πρόσφατη δίκη περί μονοπωλίου.

Στους όρους χρήσης του browserchoice.eu η Microsoft αναφέρει για το θέμα αυτό

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η τοποθεσία BrowserChoice.eu σχεδιάστηκε σύμφωνα με μια απόφαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Δεκέμβριο του 2009.

© 2009 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Google Street View enters Europe

Google Street View has entered Europe. The Wikipedia article has up to date information on the countries covered already (France, Italy, Spain). In addition, there is information of the countries that will get covered in the future.

Google Street View (Europe)

The colored areas are the areas that Google Street View data is available. These areas appear when you drag the yellow doll from the zoom area at the left, and you hover it over the map.

Apparently, the privacy concerns did not stop Street View from entering Europe. The faces of the people and the car number plates are blurred in most cases. If you search a bit, it is possible to find cases that a traffic plate or face have not been blurred (example, example).

Firefox 3 statistics, and the Greek language

Firefox 3 was released on the 17th June, 2008 and up to now, an impressive 22 million copies have been downloaded.

kkovash had a peek at the stats and produced a nice post with diagram for the downloads of the localised versions of Firefox 3 (that is, excluding en-US).

Firefox 3 Downloads; part of EMEA region, focus on Greece

Downloads at [Release+3] days (20th June 2008)

Dark red signifies that there have been more than 100,000 downloads originating from the respective country. It is quite visible that most European countries managed to surpass the 100,000 threshold. Greece at that point was hovering to about 50,000 downloads. In the Balkan region, Turkey was the first country to grab the red badge.

It is interesting to see that Iran has been No 2 in the whole of Asia (No 1 has been Japan). Only now China managed to reach the second place, and pushed Iran in the third place. When taking into account the population gap and the political situation, Iran achieved a amazing feat.

In the first few days, a few countries only managed to jump fast over the 100K mark. It appears that these countries have strong social network communities, that urged friends to grab a copy of Firefox 3.

Firefox 3 downloads, showing Greece, with Red status

This is a recent screenshow (26th June 2008), at [Release+9] days. Greece has achieved Red status the other day. In the Balkan region, Turkey, Romania and Bulgaria had reached 100,000 first.

In the EU region, it is notable that Ireland, at 76,000 downloads, is lagging behind.

Another observation is that the countries from Africa are lagging significantly from the rest of the world. Low broadband Internet penetration and limited number of Internet users is likely to be the reason.

How many downloads have there been for the Greek localisation of Firefox 3;

kkovash reveals that there have been about 60,000 downloads for the Greek localisation of Firefox 3. This would approximately mean that more than 60% of the downloads in Greece have been for the localised version. Great news.

Looking into the symbol files

In the previous post, we talked about the ANTLR grammar that parses the XKB layout files.

The grammar is available at http://code.google.com/p/keyboardlayouteditor/source/browse. I’ll rather push to the freedesktop repository once the project is completed. Now it’s too easy for me, just doing svn commit -m something.

Below you can see the relevant layout files for each country (and in some cases, language), and how the grammar deals with them. First column is filenames from the CVS XKB symbols subdirectory (to be moved eminently to GIT). Last’s week discussion with Sergey helped me figure out issues with the symbol files, simplify what information is needed, and what can be eliminated. Second column has Not OK if something is wrong. Third column tries to explain what was wrong.

ad
af
al
altwin
am
ara
az
ba
bd
be
bg
br
braille
bt
by
ca
capslock
cd
ch
cn
compose
ctrl
cz
de
dk
ee
epo
es
et
eurosign
fi
fo
fr
gb NOK Non-UTF8
ge
gh
gn
gr
group NOK virtualMods= AltGr
hr
hu NOK Non-UTF8
ie
il NOK key.type=”FOUR_LEVEL” (typically: key.type[something]=….)
in NOK key.type=”FOUR_LEVEL” (typically: key.type[something]=….)
inet
iq
ir
is
it
jp NOK key <BKSP> {
type=””,   // empty?
symbols[Group1]= [ bracketright, braceright ]
};
keypad NOK overlay1=<KO7> }; // what’s “overlay”?
kg
kh
kpdl
kr
kz
la
latam
latin
level3 NOK virtual_modifiers LAlt, AlGr; virtualMods= Lalt
level5
lk
lt
lv
ma
mao
me
mk
mm
mn
mt
mv
nbsp NOK Non-UTF8
ng
nl
no
np
olpc
pc NOK key <AA00> { type=”SOMETHING” } instead of { type[Group1]=”SOMETHING” }
pk
pl
pt
ro
rs
ru
se
shift NOK actions [Group1] = [
si
sk
srvr_ctrl NOK key <AA00> { type=”SOMETHING” } instead of { type[Group1]=”SOMETHING” }
sy
th
tj
tr
ua

Non-UTF-8 are the files that have characters that are not UTF-8 (are iso-8859-1).

Some layouts have key.type = “something” and others key.type[SomeGroup] = “something”. Apparently, the format allows to infer which is the group that the type acts upon? That’s weird. Would it be better to put the group information? Is it required that the group is not set?

Some files have virtualMods, which I do not know what it is. Is it used?

Parsing XKB files with antlr

antlr (well, antlr3) is an amazing tool that replaces lex/flex, yacc/bison.

One would use antlr3 if they want to deal with Domain-Specific Languages (DSL), an example of which are the text configuration files.

In our case, we use antlr3 to parse some of the XKB configuration files, those found in /etc/X11/xkb/symbols/??.

Our aim is to be able to easily read and write those configuration files. Of course, once we have them read, we do all sorts of processing.

The stable version of antlr3 is 3.0.1, which happened to give lots of internal errors. It has not been very useful, so I tried a few times the latest beta version 3.1b, and eventually managed to get it to work. If I am not mistaken, 3.1 stable should be announced in a few days.

When using antlr, you have the choice of several target languages, such as Java, C, C++ and Python. I am using the Python target, and the latest version that is available from the antlr3 repository.

Here is the tree of the gb layout file,

tree = (SECTION (MAPTYPE (MAPOPTIONS partial default alphanumeric_keys xkb_symbols) (MAPNAME “basic”)) (MAPMATERIAL (TOKEN_INCLUDE “latin”) (TOKEN_NAME Group1 (VALUE “United Kingdom”)) (TOKEN_KEY (KEYCODEX AE02) (KEYSYMS 2 quotedbl twosuperior oneeighth)) (TOKEN_KEY (KEYCODEX AE03) (KEYSYMS 3 sterling threesuperior sterling)) (TOKEN_KEY (KEYCODEX AE04) (KEYSYMS 4 dollar EuroSign onequarter)) (TOKEN_KEY (KEYCODEX AC11) (KEYSYMS apostrophe at dead_circumflex dead_caron)) (TOKEN_KEY (KEYCODEX TLDE) (KEYSYMS grave notsign bar bar)) (TOKEN_KEY (KEYCODEX BKSL) (KEYSYMS numbersign asciitilde dead_grave dead_breve)) (TOKEN_KEY (KEYCODEX LSGT) (KEYSYMS backslash bar bar brokenbar)) (TOKEN_INCLUDE “level3(ralt_switch_multikey)”))) (SECTION (MAPTYPE (MAPOPTIONS partial alphanumeric_keys xkb_symbols) (MAPNAME “intl”)) (MAPMATERIAL (TOKEN_INCLUDE “latin”) (TOKEN_NAME Group1 (VALUE “United Kingdom – International (with dead keys)”)) (TOKEN_KEY (KEYCODEX AE02) (KEYSYMS 2 dead_diaeresis twosuperior onehalf)) (TOKEN_KEY (KEYCODEX AE03) (KEYSYMS 3 sterling threesuperior onethird)) (TOKEN_KEY (KEYCODEX AE04) (KEYSYMS 4 dollar EuroSign onequarter)) (TOKEN_KEY (KEYCODEX AE06) (KEYSYMS 6 dead_circumflex NoSymbol onesixth)) (TOKEN_KEY (KEYCODEX AC11) (KEYSYMS dead_acute at apostrophe bar)) (TOKEN_KEY (KEYCODEX TLDE) (KEYSYMS dead_grave notsign bar bar)) (TOKEN_KEY (KEYCODEX BKSL) (KEYSYMS numbersign dead_tilde bar bar)) (TOKEN_KEY (KEYCODEX LSGT) (KEYSYMS backslash bar bar bar)) (TOKEN_INCLUDE “level3(ralt_switch)”))) (SECTION (MAPTYPE (MAPOPTIONS partial alphanumeric_keys xkb_symbols) (MAPNAME “dvorak”)) (MAPMATERIAL (TOKEN_INCLUDE “us(dvorak)”) (TOKEN_NAME Group1 (VALUE “United Kingdom – Dvorak”)) (TOKEN_KEY (KEYCODEX BKSL) (KEYSYMS numbersign asciitilde)) (TOKEN_KEY (KEYCODEX AE02) (KEYSYMS 2 quotedbl twosuperior NoSymbol)) (TOKEN_KEY (KEYCODEX AE03) (KEYSYMS 3 sterling threesuperior NoSymbol)) (TOKEN_KEY (KEYCODEX AE04) (KEYSYMS 4 dollar EuroSign NoSymbol)) (TOKEN_KEY (KEYCODEX LSGT) (KEYSYMS backslash bar)) (TOKEN_KEY (KEYCODEX AD01) (KEYSYMS apostrophe at)))) (SECTION (MAPTYPE (MAPOPTIONS partial alphanumeric_keys xkb_symbols) (MAPNAME “mac”)) (MAPMATERIAL (TOKEN_INCLUDE “latin”) (TOKEN_NAME Group1 (VALUE “United Kingdom – Macintosh”)) (TOKEN_KEY (KEYCODEX AE02) (KEYSYMS 2 at EuroSign)) (TOKEN_KEY (KEYCODEX AE03) (KEYSYMS 3 sterling numbersign)) (TOKEN_INCLUDE “level3(ralt_switch)”)))

When traversing the tree, we can then pretty-print the layout at wish:

partial default alphanumeric_keys xkb_symbols “basic” {
name[Group1] = “United Kingdom”;
include “latin”
include “level3(ralt_switch_multikey)”
key <AE02> = { [ 2 , quotedbl , twosuperior , oneeighth ] };
key <AE03> = { [ 3 , sterling , threesuperior , sterling ] };
key <AE04> = { [ 4 , dollar , EuroSign , onequarter ] };
key <AC11> = { [ apostrophe , at , dead_circumflex , dead_caron ] };
key <TLDE> = { [ grave , notsign , bar , bar ] };
key <BKSL> = { [ numbersign , asciitilde , dead_grave , dead_breve ] };
key <LSGT> = { [ backslash , bar , bar , brokenbar ] };
};
… snip …

The code is currently hosted at code.google.com (keyboardlayouteditor) and I intend to move it shortly to FDO.

Take Back The Tech #2!

Last year we talked about the Take Back The Tech, an initiative by the Association for Progressive Communications, Women’s Networking Support Programme (APC WNSP) to stop violence against women with the use of Information and Communication Technologies (ICT), that took place between the 25th November and the 10th December. The same initiative runs this year during the same days (25th November to 10th December). At the time of writing this the event is at Day 8 of the 16-day event.

Violence Against Women (VAW) can also be perpetrated through the use of ICT (such as being a victim of targeted spyware or malicious online intimidation). Therefore, a better use of ICT (Take Back The Tech!) would help mitigate online-related VAW and reclaim the control of technology.

You can start your own campaign and join the existing ones that are in place. In Europe there are existing campaigns in the UK and Skopje.

Here is the announcement for this year,

***************************
ka-BLOG! TAKE BACK THE TECH!
www.takebackthetech.net
25 Nov to 10 Dec
***************************

ka-BLOG! Calling all bloggers to contaminate the blogosphere with
activism on VAW for 16 days.

ka-BLOG is a 16-day blog fest for the Take Back the Tech Campaign. It
is open to anyone and everyone – girls, boys, everyone beyond and more
— who want to share their thoughts on violence against women, and how
online communications can exacerbate or help eliminate VAW.

We welcome bloggers in different languages!

ka-BLOG with us 🙂

For more information, go http://www.takebackthetech.net, or email jac
AT apcwomen DOT org

[FYI. In Filipino slang, “ka-BLOG” would mean someone you blog with.]

GUADEC Day #1

I am writing this in the morning of the second day (posted at the end of the second day). Just had breakfast and there is a bit of time before making it to the conference venue.

Yesterday Sunday, was the first of the two days of warm-up for the GUADEC conference. At 11am the registration started. I was in front of the queue and got my badge quickly, then picked up the bag with the goodies; three cool t-shirts, a copy of Ubuntu 7.04, Fedora 7 Live, Linux stickers, two Linux pens, a mini Google Code notebook (no, that’s an actual notebook (not that type of notebook, it was just the paper-based thing)).

During registration I met up with Dimitrios Glezos (of Greek Fedora fame) and a bit later with Dimitrios Typaldos. It was the first time I met both of them in person.

Between a choice of two sessions I went to the one on X.org developments (XDamage, xrender, etc extensions and how to use them). Ryan Lortie gave the presentation.

Next was lunch time, and Dimitrios T. recommended a pub for traditional English food and drink. Sayamindu came along.

The next session I went to was the Hildon desktop, which is what we used to call Maemo; GNOME for internet tables such as the Nokia 770 and Nokia 800. There are special technical issues to solve. Lucas Rocha mentioned refactoring issues with the source code. In addition, as far as I understood, there is an issue with the internationalisation support for the platform.

Next, Don Scorgie talked about the GNOME documentation project. Several things can be improved and one of them is the introduction of a simplified XML schema for the needs of GNOME documentation. When compared to DocBook XML, the new GNOME documentation schema has only 6 elements (or do they call them tags?). In addition to this, there is a documentation editor with a special rich-edit widget for this schema. Mallard is a type of duck(?).

I also attended the last 10 minutes of the presentation on project Jackfield (sadly no special significance between Jackfield and what the project is about). Jackfield is apparently a way to run Javascript scripts on the desktop. OS/X is supposed to have it, and there are already scripts available. With Jackfield, you can run those scripts unmodified on Linux. The demos where really impressive.

The final session for the day was a presentation by Richard Rothwell on free software for the socially excluded. No, you do not have to go to Africa for this. His work relates to families in Nottingham, UK. It reminds me the situation and effort in Farkadona, Greece, that was described by Kostas Boukouvalas. I think it would have been helpful if Kostas Boukouvalas could have attended this. Richard is running a 3-year project that provides a number of PCs (in the hundreds?) with Linux to socially excluded families. Even in the UK, funding is hard to come by.

Say No to OOXML

Click on the image above to visit the petition page.

I copy here the terms of the petition to say no on the standardisation of MSOOXML at ISO.

I ask the national members of ISO to vote “NO” in the ballot of ISO DIS 29500 (Office OpenXML or OOXML format) for the following reasons:

 1. There is already a standard ISO26300 named Open Document Format (ODF): a dual standard adds costs, uncertainty and confusion to industry, government and citizens;
 2. There is no provable implementation of the OOXML specification: Microsoft Office 2007 produces a special version of OOXML, not a file format which complies with the OOXML specification;
 3. There is missing information from the specification document, for example how to do a autoSpaceLikeWord95 or useWord97LineBreakRules;
 4. More than 10% of the examples mentioned in the proposed standard do not validate as XML;
 5. There is no guarantee that anybody can write a software that fully or partially implements the OOXML specification without being liable to patent damages or patent license fees by Microsoft;
 6. This standard proposal conflicts with other ISO standards, such as ISO 8601 (Representation of dates and times), ISO 639 (Codes for the Representation of Names and Languages) or ISO/IEC 10118-3 (cryptographic hash);
 7. There is a bug in the spreadsheet file format which forbids to enter any date before the year 1900: such bugs affects the OOXML specification as well as software versions such as Microsoft Excel 2000, XP, 2003 or 2007.
 8. This standard proposal has not been created by bringing together the experience and expertise of all interested parties (such as the producers, sellers, buyers, users and regulators), but by Microsoft alone.

This project is an initiative by the Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII), the non-profit that helped achieve the rejection of the EU software patent directive in July 2005.

Update #1: Currently (26Jun07 – noon) there are 8805 signatures.
Update #2: Currently (26Jun07 – evening) there are 9481 signatures.
Update #3:

IT IS URGENT THAT YOU CONTACT YOUR STANDARDISATION BODY IN YOUR COUNTRY AND EXPLAIN THEM WHY OOXML IS BROKEN; SENDING A NICE LETTER TO YOUR STANDARDISATION BODY IN YOUR COUNTRY IS MORE IMPORTANT THEN SIGNING THE PETITION

My Akismet spam count in WordPress

Here is the Akismet spam count of my WordPress blog,

All spam deleted.
Caught Spam

Akismet has caught 316,645 spam for you since you first installed it.

You have no spam currently in the queue. Must be your lucky day. 🙂

WordPress

Documentation — Support Forums
2.1 — 0.10 seconds

Δικτυακός τόπος el.open-tran.eu (μεταφραστική μνήμη ελεύθερου λογισμικού)

Στο δικτυακό τόπο http://el.open-tran.eu/ μπορεί κάποιος να κάνει αναζήτηση για το πως έχουν μεταφραστεί τυπικοί αγγλικοί όροι στα ελληνικά, στα έργα Mozilla, KDE και GNOME.

Δοκιμάστε με test. Στο αποτέλεσμα θα δούμε τις μεταφράσεις μηνυμάτων που στα αγγλικά κάνουν αναφορά στη λέξη test. Στο KDE βλέπουμε ότι είναι συχνό να υπάρχει μήνυμα της μορφής “Test xyz” με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετά αποτελέσματα.

Ας δοκιμάσουμε ξανά με widget. Υπάρχει ομοιογένεια στις μεταφράσεις, με τον όρο “γραφικό συστατικό”. Στο πακέτο “glade” του GNOME υπάρχει ακόμα η παλιά μετάφραση “μαραφέτι” (από το 1998-9, και τον Σπύρο Παπαδημητρίου). Ωστόσο, το νέο GNOME χρησιμοποιεί το πακέτο “glade3” που έχει την κοινή μετάφραση “γραφικό συστατικό”.

Μια άλλη σημαντική χρήση του http://el.open-tran.eu/ είναι στη πρόχειρη μετάφραση νέων αρχείων .po της αγαπημένης σας εφαρμογής. Έστω ότι υπάρχει μια εφαρμογή βασισμένη στο Διαδίκτυο (κάποιο CMS) και δίνουν ένα αρχείο .po για μετάφραση. Μπορείτε να εισάγετε το αρχείο αυτό στη σελίδα http://el.open-tran.eu/ για να γίνει μια πρόχειρη μετάφραση. Μετά μπορείτε να ελέγξετε γρήγορα με κάποιο επεξεργαστή αρχείων PO όπως poedit και kbabel.

Τέλος, είναι δυνατό να λάβετε τα αποτελέσματα των αναζητήσεων προγραμματιστικά μέσω XML κατά τις οδηγίες στο http://el.open-tran.eu/.

The OLPC and Greek

(oh, I am writing this through a lousy Net connection; thanks Engelados)

I tried out the latest OLPC image, specifically build 218, on Qemu and my aim was to get Greek support configured, if it was not there already.

The OLPC does not currently come with a good set of Greek fonts; you will need to install a set of fonts such as DejaVu or GFS Didot.
Installing means adding the font files in the directory /usr/share/fonts/. The current font configuration files in the OLPC favour Bitstream Vera, therefore you would need to move the bitstream subdirectory outside the fonts directory. DejaVu is based on Bitstream Vera and therefore you will not notice any change once you upgrade. Also, Fedora Core 6 and Ubuntu Linux are based on DejaVu. You need DejaVu, as Bitstream Vera does not currently support Greek. Both DejaVu and GFS Didot are free and open-source fonts.

Note: This screenshot shows DejaVu Sans, not GFS Didot. Sorry for the typo.
This is the OLPC running the cut-down version of the Abiword wordprocessor. Click on the image to view the full size.

This is the OLPC showing the same document above with GFS Didot. The font looks quite nice and similar to old greek textbooks. There is a small issue however, it does not have the character coverage of DejaVu. For example, notice that the Euro sign is missing from GFS Didot. Also, other glyphs such as fancy bullet characters are missing as well. Normally, the OLPC software should replace those missing characters with the correct characters from another font. Apparently something is wrong here and needs further investigation.

Writing support for the Greek language has to be configured separately in the OLPC. The case with other languages appears to be that the default layout is that of the language; apparently there is no need to switch between Brazilian Portuguese and English. For the Greek language it appears that it is good to be able to switch between Greek and English.

There are several places that you can add Greek writing support. The most common is in /etc/X11/xorg.conf. Having gone through the configuration files, I think that /etc/X11/Xkbmap is also a good place and saves us from touching the core Xorg configuration file.

To write the full set of Greek letters, one needs to set the extended variant for the Greek layout, and also try to set the Compose key (for ano teleia). These things should be simplified…

I am not sure how the OLPC looks like (the only photos I saw where not focusing on the keyboard). Perhaps it would be useful to have a test machine at my disposal (hint, hint).
Jim Gettys wrote at his blog about the different languages that the first generation of the OLPC should support. Both Kinyarwanda and Kiswahili use the latin alphabet, therefore there are no significant issues with font support or writing support.

p.s.
Greece will carry out a pilot with OLPC laptops next September.

International Call for Artists’ film and video

AT HOME IN EUROPE

Generous European Culture2000 funding enables ISIS Arts (UK) and it’s
international project partners BEK (Norway), InterSpace (Bulgaria) and
RIXC (Latvia) to curate a NEW SCREENING PROGRAMME around the theme of
European Identity for the Big M, ISIS Art’s inflatable touring space.

Daily, more and more European people decide to live in other European
countries. With a shifting concept of nationality it becomes
increasingly important to consider what it means to be European. Is
there such a thing as European Identity and how does it relate to
national identity?
For this programme we invite submissions of films or video works on this
theme from artists of any nationality.

Selected works will become part of the new screening programme which
will tour to the four partnering countries between May 2007 and
September 2007.
Work will be selected through open submission. In order to be considered
individual works must:

 • Have a running time of 5 minutes or less
 • Be single channel and non interactive
 • Address the project theme

Selected artists will receive an exhibition fee of € 300 (The Big M is
not a commercial venture and admission is free). Copyright remains
solely with the artist.

The Big M is a highly stylised inflatable structure that functions as a
temporary and mobile venue for the presentation of video and digital
media. Unique in both design and function, the Big M provides an
alternative to the conventional gallery setting and exhibits work by
emerging and established artists to diverse audiences.
See: http://www.isisarts.org.uk/index2.html

To submit pieces for consideration please send work on DVD, CD Rom (720x
576 dpi QuickTime movie) or mini DV, titled and with a synopsis of 50
words maximum, a CV and a stamped addressed envelope (if you want your
materials returned) to:

BEK
C Sundtsg 55
9. etage
5004 Bergen
Norway

Deadline for receipt of submissions is the 3rd of February 2007

Further inquiries to isis at isisarts dot org dot uk

Further project information can be found on
http://www.athomeineurope.eu/