Tag : wind

Πάροχοι mobile internet (3G) στην Ελλάδα και GNOME/Linux

Ο Dan Williams είναι ο βασικός προγραμματιστής για τα NetworkManager και ModemManager.

Πρόσφατα ανακοίνωσε τις νέες δυνατότητες που έχει ο NetworkManager 0.8.

Για να είναι σε θέση να γνωρίζει η διανομής σας όλες τις ιδιαιτερότητες του πάροχού σας για το mobile internet, μπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία ρυθμίσεων.

Τα στοιχεία που υπάρχουν ήδη για Ελλάδα είναι

<!-- Greece -->
<country code="gr">
	<provider>
		<name>Cosmote</name>
		<gsm>
			<network-id mcc="202" mnc="01"/>
			<apn value="3g-internet">
				<dns>195.167.65.194</dns>
			</apn>
		</gsm>
	</provider>
	<provider>
		<name>Vodafone</name>
		<gsm>
			<network-id mcc="202" mnc="05"/>
			<apn value="internet">
				<name>Contract</name>
			</apn>
			<apn value="web.session">
				<name>Mobile Broadband On Demand</name>
				<dns>213.249.17.10</dns>
				<dns>213.249.17.11</dns>
			</apn>
		</gsm>
	</provider>
	<provider>
		<name>Wind</name>
		<gsm>
			<network-id mcc="202" mnc="09"/>
			<network-id mcc="202" mnc="10"/>
			<apn value="gint.b-online.gr">
				<username>web</username>
				<password>web</password>
			</apn>
		</gsm>
	</provider>
</country>

Πηγή: http://git.gnome.org/browse/mobile-broadband-provider-info/tree/serviceproviders.xml

Αν υπάρχουν άλλοι πάροχοι ή αν οι παραπάνω πληροφορίες θέλουν ανανέωση, είναι σημαντικό να γίνει τώρα. Τυχόν διορθώσεις που θα γίνουν σύντομα θα μπουν κατά πάσα πιθανότητα σε Ubuntu 10.04.1 (αλλιώς στο 10.10) και στη Fedora 13.

Ενημέρωση – Wind «;»: ρυθμίσεις WAP και Internet

Ενημέρωση – Q Telecom «Οικονομική καρτοκινητή»: ρυθμίσεις WAP και Internet

Ενημέρωση – Q Telecom «Συμβόλαιο»: ; (είναι ίδιο με παραπάνω;)

Ενημέρωση – Cosmote «»: ρυθμίσεις WAP+GPRS

Ενημέρωση – Cosmote «Internet On The Go»: ρυθμίσεις

Playing with Git

Git is a version control system (VCS) software that is used for source code management (SCM). There are several examples of VCS software, such as CVS and SVN. What makes Git different is that it is a distributed VCS, that is, a DVCS.

Being a DVCS, when you use Git you create fully capable local repositories that can be used for offline work. When you get the files of a repository, you actually grab the full information (this makes the initial creation of local repositories out of a remote repository slower, and the repositories are bigger).

You can install git by installing the git package. You can test it by opening a terminal window, and running

git clone git://github.com/schacon/whygitisbetter.git

The files appear in a directory called whygitisbetter. In a subdirectory called .git/,git stores all the controlling information it requires to manage the local repository. When you enter the repository directory (whygitisbetter in our case), you can issue commands that will figure out what’s going on because of the info in .git/.

With git, we create local copies of repositories by cloning. If you have used CVS or SVN, this is somewhat equivalent to the checkout command. By cloning, you create a full local repository. When you checkout with CVS or SVN, you get the latest snapshot only of the source code.

What you downloaded above is the source code for the http://www.whygitisbetterthanx.com/ website. It describes the relative advantages of git compared to other VCS and DVCS systems.

Among the different sources of documentation for git, I think one of the easiest to read is the Git Community Book. It is consise and easy to follow, and it comes with video casting (videos that show different tasks, with audio guidance).

You can create local repositories on your system. If you want to have a remote repository, you can create an account at GitHub, an attractive start-up that offers 100MB free space for your git repository. Therefore, you can host your pet project on github quite easily.

GitHub combines source code management with social networking, no matter how strange that may look like. It comes with tools that allows to maintain your own copies of repositories (for example, from other github users), and helps with the communication. For example, if I create my own copy of the whygitisbetter repository and add something nice to the book, I can send a pull request (with the click of a button) to the maintainer to grab my changes!

If you have already used another SCM tool (non-distributed), it takes some time to get used to the new way of git. It is a good skill to have, and the effort should pay off quickly. There is a SVN to Git crash course available.

If you have never used an SCM, it is cool to go for git. There is nothing to unlearn, and you will get a new skill.

Git is used for the developement of the Linux kernel, the Perl language, Ruby On Rails, and others.

Γράμμα από τον κ. Μπιλ Γκέιτς #2

Μιλήσαμε πρόσφατα για ένα γράμμα από τον κ. Γκέιτς για να προστεθούν χαρακτηριστικά στα έγγραφα γραφείου που να κάνουν δύσκολη τη πρόσβαση από τρίτους κατασκευαστές.

Θα μιλήσουμε τώρα για ένα ακόμα γράμμα από τον κ. Γκέιτς για να προστεθούν χαρακτηριστικά στο BIOS των υπολογιστών ώστε να είναι δυσκολότερη η λειτουργία από τρίτα λειτουργικά συστήματα.

Email by Bill Gates to Microsoft to make ACPI misbehave for Linux

Email by Bill Gates to Microsoft to make ACPI misbehave for Linux

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο από τα τεκμήρια της δίκης μεταξύ Comes και Microsoft, που έγινε στην Αμερική πριν από μερικά χρόνια.

Το κείμενο στα αγγλικά,

From: Bill Gates
Sent: Sunday, January 24, |999 8:41 AM
To: Jeff Westorinon; Ben Fathi
Cc: Carl Stork (Exchange); Nathan Myhrvofd; Eric Rudder
Subject: ACPI extensions

One thing I find myself wondering about is whether we shouldn’t try and make the “ACPI” extensions somehow Windows specific.

If seems unfortunate if we do this work and get our partners to do the work and the result is that Linux works great without having to do the work.

Maybe there is no way to avoid this problem but it does bother me.

Maybe we could define the APIs so that they work well with NT and not the others even if they are open.

Or maybe we could patent something relaled to this.

(πηγή: τεκμήριο δίκης μεταξύ Comes και Microsoft)

Το κείμενο στα ελληνικά (με ελεύθερη μετάφραση):

Από: Bill Gates
Στάλθηκε: Sunday, January 24, |999 8:41 AM
Προς: Jeff Westorinon; Ben Fathi
Αντιγραφή: Carl Stork (Exchange); Nathan Myhrvofd; Eric Rudder
Θέμα: ACPI extensions

Ένα πράγμα που με απασχολεί είναι το αν θα έπρεπε να κάνουμε τις επεκτάσεις ACPI να είναι ειδικές για Windows.

Φαίνεται να είναι ατυχής κατάσταση αν κάνουμε τη δουλειά και οι συνεργάτες μας κάνουν τη δουλειά, και το αποτέλεσμα είναι να δουλεύει στο Linux δίχως να χρειάζεται να κάνει τη δουλειά.

Ίσως να μην υπάρχει τρόπος να το αποφύγουμε, αλλά με απασχολεί το ζήτημα.

Ίσως να μπορούσαμε αν καθορίσουμε τα API ώστε να δουλεύουν καλά με NT και όχι με τους άλλους, ακόμα και αν είναι ανοιχτά.

Ή ίσως να μπορούσαμε να πατεντάρουμε κάτι σχετικό.

(πηγή: τεκμήριο δίκης μεταξύ Comes και Microsoft)

Είναι σημαντικό να προσέξουμε ότι το παραπάνω γράμμα δεν είναι τεκμήριο ότι η Μίκροσοφτ έκανε όντως τέτοιες ενέργειες. Ο κ. Γκέιτς ήταν εκείνο το διάστημα CEO της Μίκροσοφτ, και η δουλειά του ήταν να κατευθύνει την εταιρία. Οι δε υπάλληλοι δούλευαν στην κατεύθυνση του CEO.

Το μήνυμα που πρέπει να κρατήσουμε σε κάθε κατάσταση είναι ότι το παραπάνω γράμμα δείχνει τη συμπεριφορά της εταιρίας στο χώρο της πληροφορικής. Ως καταναλωτές, η συμπεριφορά αυτή είναι πολύ αρνητική.

Δείτε το άρθρο του Λευτέρη για ένα πρόβλημα χρήστη με τη μητρική του και το ACPI.

Keyboard layout editor UI concept

(click for bigger image)

At the top we select the keyboard layout file, the variant, and set the corresponding verbose name.

The keyboard layout editor shows a standard keyboard, where each keyboard key can show up to four levels. When you select a key, the bottor-left window shows the characters that have been set (here we use four levels). In this bottom-left window we can drag and drop characters (from Unicode blocks) and dead keys that are found from the right of the image. Dead keys are shown in red boxes.

The user is also able to include existing keyboard layout files in the current layout.

At this stage I am thinking how to easily draw the keyboard in a PyGTK application. It would be important not to draw it manually. It would be cool to have a GTK+ keyboard key widget, that you can specify the size, and the text that appears on it, then build a keyboard in Glade. Another option would be to have the basic keyboard as an SVG file (already exists), then draw over it with Cairo. I am inclined for the second option.

thersa.org.uk, infected.

Probably through SQL injection, this page of thersa.org.uk links to a javascript file from some server in China

The screenshot shows the thersa.org.uk website has been infected, and users that visit it end up running in their browsers malicious JavaScript code. The code loads Javascript files from the .cn and the .la domains.

There is a reference in one of the files to a cookie named killav (Kill Antivirus?) that may disable some antivirus programs.

In addition, one of the JavaScript files checks which browser you have. If you have Internet Explorer 6 or 7, it loads some exploit which attempts to run binary code. If this succeeds, you are infected. If you have Firefox, it does not attempt to perform an infection, and it goes to the next phase.

The next phase is to open up pages to sites in China. It appears to me that the bussines plan in that case is to generate revenue from ad hits.

The worst thing however is if you get infected. Unpatched windows systems are at the mercy of these attackers.

One way to mitigate such risks is to use Mozilla Firefox, and have the NoScript add-on installed.

Update 5 June 2008:

The RSA updated their website by moving it away from Windows and ASP, to open source software. They are using Centos Linux, Apache, and an open-source CMS. Therefore, the above security risk does not apply any more.

FOSDEM ’08, summary and comments

I attended FOSDEM ’08 which took place on the 23rd and 24th of February in Brussels.

Compared to other events, FOSDEM is a big event with over 4000 (?) participants and over 200 lectures (from lightning talks to keynotes). It occupied three buildings at a local university. Many sessions were taking place at the same time and you had to switch from one room to another. What follows is what I remember from the talks. Remember, people recollect <8% of the material they hear in a talk.

The first keynote was by Robin Rowe and Gabrielle Pantera, on using Linux in the motion picture industry. They showed a huge list of movies that were created using Linux farms. The first big item in the list was the movie Titanic (1997). The list stopped at around 2005 and the reason was that since then any significant movie that employs digital editing or 3D animation is created on Linux systems. They showed trailers from popular movies and explained how technology advanced to create realistic scenes. Part of being realistic, a generated scene may need to be blurred so that it does not look too crisp.

Next, Robert Watson gave a keynote on FreeBSD and the development community. He explained lots of things from the community that someone who is not using the distribution does not know about. FreeBSD apparently has a close-knit community, with people having specific roles. To become a developer, you go through a structured mentoring process which is great. I did not see such structured approach described in other open-source projects.

Pieter Hintjens, the former president of the FFII, talked about software patents. Software patents are bad because they describe ideas and not some concrete invention. This has been the view so that the target of the FFII effort fits on software patents. However, Pieter thinks that patents in general are bad, and it would be good to push this idea.

CMake is a build system, similar to what one gets with automake/autoconf/makefile. I have not seen this project before, and from what I saw, they look quite ambitious. Apparently it is very easy to get your compilation results on the web when you use CMake. In order to make their project more visible, they should make effort on migration of existing projects to using CMake. I did not see yet a major open-source package being developed with CMake, apart from CMake itself.

Richard Hughes talked about PackageKit, a layer that removes the complexity of packaging systems. You have GNOME and your distribution is either Debian, Ubuntu, Fedora or something else. PackageKit allows to have a common interface, and simplifies the workflow of managing the installation of packages and the updates.

In the Virtualisation tracks, two talks were really amazing. Xen and VirtualBox. Virtualisation is hot property and both companies were bought recently by Citrix and Sun Microsystems respectively. Xen is a Type 1 (native, bare metal) hypervisor while VirtualBox is a Type 2 (hosted) hypervisor. You would typically use Xen if you want to supply different services on a fast server. VirtualBox is amazingly good when you want to have a desktop running on your computer.

Ian Pratt (Xen) explained well the advantages of using a hypervisor, going into many details. For example, if you have a service that is single-threaded, then it makes sense to use Xen and install it on a dual-core system. Then, you can install some other services on the same system, increasing the utilisation of your investment.

Achim Hasenmueller gave an amazing talk. He started with a joke; I have recently been demoted. From CEO to head of virtualisation department (name?) at Sun Microsystems. He walked through the audience on the steps of his company. The first virtualisation product of his company was sold to Connectix, which then was sold to Microsoft as VirtualPC. Around 2005, he started a new company, Innotek and the product VirtualBox. The first customers were government agencies in Germany and only recently (2007) they started selling to end-users.

Virtualisation is quite complex, and it becomes more complex if your offering is cross platform. They manage the complexity by making VirtualBox modular.

VirtualBox comes in two versions; an open-source version and a binary edition. The difference is that with the binary edition you get USB support and you can use RDP to access the host. If you installed VirtualBox from the repository of your distribution, there is no USB support. He did not commit whether the USB/RDP support would make it to the open-source version, though it might happen since Sun Microsystems bought the company. I think that if enough people request it, then it might happen.

VirtualBox uses QT 3.3 as the cross platform toolkit, and there is a plan to migrate to QT 4.0. GTK+ was considered, though it was not chosen because it does not provide yet good support in Win32 (applications do not look very native on Windows). wxWidgets were considered as well, but also rejected. Apparently, moving from QT 3.3 to QT 4.0 is a lot of effort.

Zeeshan Ali demonstrated GUPnP, a library that allows applications to use the UPnP (Universal Plug n Play) protocol. This protocol is used when your computer tells your ADSL model to open a port so that an external computer can communicate directly with you (bypassing firewall/NAT). UPnP can also be used to access the content of your media station. The gupnp library comes with two interesting tools; gupnp-universal-cp and gupnp-network-light. The first is a browser of UPnP devices; it can show you what devices are available, what functionality they export, and you can control said devices. For example, you can use GUPnP to open a port on your router; when someone connects from the Internet to port 22 on your modem, he is redirected to your server, at port 22.

You can also use the same tool to figure out what port mapping took place already on your modem.

The demo with the network light is that you run the browser on one computer and the network light on another, both on the local LAN (this thing works only on the local LAN). Then, you can use the browser to switch on/off the light using the UPnP protocol.

Dimitris Glezos gave a talk on transifex, the translation management framework that is currently used in Fedora. Translating software is a tedious task, and currently translators spent time on management tasks that have little to do with translation. We see several people dropping from translations due to this. Transifex is an evolving platform to make the work of the translator easier.

Dimitris talked about a command-line version of transifex coming out soon. Apparently, you can use this tool to grab the Greek translation of package gedit, branch HEAD. Do the translation and upload back the file.

What I would like to see here is a tool that you can instruct it to grab all PO files from a collection of projects (such as GNOME 2.22, UI Translations), and then you translate with your scripts/tools/etc. Then, you can use transifex to upload all those files using your SVN account.

The workflow would be something like

$ tfx --project=gnome-2.22 --collection=gnome-desktop --action=get
Reading from http://svn.gnome.org/svn/damned-lies/trunk/releases.xml.in... done.
Getting alacarte... done.
Getting bug-buddy... done.
...
Completed in 4:11s.
$ _

Now we translate any of the files we downloaded, and we push back upstream (of course, only those files that were changed).

$ tfx --project=gnome-2.22 --collection=gnome-desktop --user=simos --action=send
 Reading local files...
Found 6 changed files.
Uploading alacarte... done.
...
Completed uploading translation files to gnome-2.22.
$ _

Berend Cornelius talked about creating OpenOffice.org Wizards. You get such wizards when you click on File/Wizards…, and you can use them to fill in entries in a template document (such as your name, address, etc in a letter), or use to install the spellchecker files. Actually, one of the most common uses is to get those spellchecker files installed.

A wizard is actually an OpenOffice.org extension; once you write it and install it (Tools/Extensions…), you can have it appear as a button on a toolbar or a menu item among other menus.

You write wizards in C++, and one would normally work on an existing wizard as base for new ones.

When people type in a word-processor, they typically abuse it (that’s my statement, not Berend’s) by omitting the use of styles and formatting. This makes documents difficult to maintain. Having a wizard teach a new user how to write a structured document would be a good idea.

Perry Ismangil talked about pjsip, the portable open-source SIP and media stack. This means that you can have Internet telephony on different devices. Considering that Internet Telephony is a commodity, this is very cool. He demonstrated pjsip running two small devices, a Nintendo DS and an iPhone. Apparently pjsip can go on your OpenWRT router as well, giving you many more exciting opportunities.

Clutter is a library to create fast animations and other effects on the GNOME desktop. It uses hardware acceleration to make up for the speed. You don’t need to learn OpenGL stuff; Clutter is there to provide the glue.

Gutsy has Clutter 0.4.0 in the repositories and the latest version is 0.6.0. To try out, you need at least the clutter tarball from the Clutter website. To start programming for your desktop, you need to try some of the bindings packages.

I had the chance to spend time with the DejaVu guys (Hi Denis, Ben!). Also met up with Alexios, Dimitris x2, Serafeim, Markos and others from the Greek mission.

Overall, FOSDEM is a cool event. In two days there is so much material and interesting talks. It’s a recommended technical event.

Create flash videos of your desktop with recordmydesktop

John Varouhakis is the author of recordmydesktop and gtk-recordmydesktop (front-end) which is a tool to help you record a session on your Linux desktop and save it to a Flash video (.flv).

To install, click on System/Administration/Synaptic Package Manager, and search for gtk-recordmydesktop. Install it. Then, the application is available from Applications/Sound&Video/gtkRecordMyDesktop.

Screenshot of gtk-recordmydesktop

Before you are ready to capture your Flash video, you need to select the video area. There are several ways to do this; the most common is to click on Select Window, then click on the Window you want to record. A common mistake is that people try to select the window from the preview above. If you do that, when you would have selected the recorder itself to make a video of, which is not really useful. You need to click on the real window in order to select it; then, in the desktop preview you can see the selected window. In the above case, I selected the OpenOffice Writer window.

Assuming that you do not need to do any further customisation, you can simple press Record to start recording. Generally, it is good to check the recording settings using the GNOME Sound recorder beforehand. While recording, you can notice a special icon on the top panel. This is gtk-recordmydesktop. Once you press it, recording stops and the program will do the post-processing of the recording. The resulting file goes into your home folder, and has the extension .ogv.

Some common pitfalls include

 • I did not manage to get audio recording to work well for my system; I had to disable libasound so that the audio recording would not skip. With ALSA, sound skips while with OSS emulation it does not. Weird. Does it work for you?
 •  The post-processing of the recording takes some time. If you have a long recording, it may take some time to show that it makes progress, so you might think it crashed. Have patience.

I had made one such recording, which can be found at the Greek OLPC mailing list. John told me that the audio part of the video was not loud enough, and one can use extra post-processing to make it sound better. For example, one could extract the audio stream of the video, remove the noise, beautify (how?) and then add back to the video.

It’s good to try out gtk-recordmydesktop, even for a small recording. Do you have some cool tips from your Linux desktop that you want to share? Record your desktop!

ert-archives.gr: “Linux/Unix operating systems are not supported”

ERT (Hellenic Broadcasting Corporation) is the national radio/television organisation of Greece.

ERT recently made available online part of its audio and video archive, at the website http://www.ert-archives.gr/

When browsing the website from Linux, you were blocked with a message that Linux/Unix operating systems are not supported. This message was appearing due to User-Agent filtering. Even if you altered your User-Agent, the page would not show the multimedia.

There has been a heated discussion on this on local mailing lists, with many users sending their personal polite comments to the feedback page at the ERT website. Many individual, personal comments have value and are taken into account.

Since today, http://www.ert-archives.gr/ does no do filtering on the User-Agent, and has changed the wording at the support page saying that

Σχετικά με υπολογιστές που χρησιμοποιούν λειτουργικό σύστημα Linux σχετικές οδηγίες θα υπάρξουν στο άμεσο μέλλον.

which means that they will be providing instructions for Linux systems in the immediate future.

Going through the HTML code of http://www.ert-archives.gr/ one can see that the whole system would work well under Linux, out of the box, if they could change

<embed id=”oMP” name=”oMP” width=”800″ height=”430″ type=”application/x-ms-wmp

to

<embed id=”oMP” name=”oMP” width=”800″ height=”430″ type=”video/x-ms-wmp

Firefox, with the mplayerplugin, supports the video/x-ms-wmp streaming format. You can verify if you have it by writing about:plugins in the location bar and pressing Enter. For my system it says

Windows Media Player Plugin

File name: mplayerplug-in-wmp.so
mplayerplug-in 3.40Video Player Plug-in for QuickTime, RealPlayer and Windows Media Player streams using MPlayer
JavaScript Enabled and Using GTK2 Widgets
MIME Type Description Suffixes Enabled
video/x-ms-wmp Windows Media wmp,* Yes

I am not sure if the mplayerplugin package is installed by default in Ubuntu, and I do not know what is the workflow from the message that says that a plugin is missing to the process of getting it installed. If you use the Totem Media Player, it instructs you to download and install the missing packages. I would appreciate your input on this one.

A workaround is to write a Greasemonkey script to replace the string so that Firefox works out of the box. However, the proper solution is to have ERT fix the code.

I must say that I would have preferred to have Totem Movie Player used to view those videos.
ERT Ecology
I just finished watching a documentary from the 80s about ecology and sustainability of the forests on my Linux system. It is amazing to listen again to the voice-over which is sort of a signature voice for such documentaries of the said TV channel. The screenshot shows goats in a forest, and mentioning the devastating effects of said animals on recently-burnt forests.

Update (22Mar08): The problem has not been resolved yet. Dimitris Diamantis offers a work-around at the Ubuntu-gr mailing list.

OpenOffice Writer training notes (request: make training video plz!)

OpenOffice.org is one of the most important layers of the open-source stack. Although it does a superb job, we really need to make effort to get more users working on it.

Here we present training notes for the use of Writer, the word processor component of OpenOffice.org. We aim to make the best use of styles by creating well-structured documents. What we show here is built on work of others, including the OpenOffice Linux.com articles by Bruce Byfield, the amazing OpenOffice.org documentation and the spot-on article of Christian Paratschek at osnews.com. Actually, the following follow more or less Christian’s article.

When training in OpenOffice.org, it is important to create a fluid workflow that starts from the basics and increases gradually in complexity. It would be great if someone could turn the notes in a training video.

 1. We start of with running OpenOffice.org Writer. The default windows appears. Compared with other word processors, in OOo we see this text boundary in the document (the dim rectangle that shows the area we can write in). We mention we can show/hide it with View/Text boundaries.
 2. When creating a document, it is good to set the properties such as Title and Subject. We do that from File/Properties/Description. It may look too much effort now, but it will help us later wherever we want to write the document title or subject. Use Using OpenOffice.org Writer for title and How to write nice document in OpenOffice.org Writer for subject.
 3. Writer supports styles which makes life much easier. You probably have used styles before; using Heading 1, Heading 2 for headings so that you can create easily the Table of Contents. Writer has a Styles and Formatting window that is accessible from the icon/button near the File menu. The icon looks like a hand clicking on a 3×3 grid. You can also get the windows from Format/Styles and Formatting, or by simply pressing F11. Once you do that, you get a floating window. You can dock it by dragging it to the right edge of the Writer window. If you are into 3D desktop, it may not be easy to dock (it automatically switches to another side of the desktop cube). In this case, use the key combination Ctrl-Shift-F10 to dock the Styles and Formatting window. It is good here to resize the document (that is, change the magnification) so that it appears centered with little empty space around.
 4. Writer supports styles, not only for Paragraphs (like Heading 1) but also for Pages. See the status bar at the bottom of the Writer window; it mentions Default which is the default page style. When we write a document, the first page is good to have a distinct style that is appropriate to the properties of a first page. This includes, making sure the second page appears empty, the page gets no page numbering and so on. On the Styles and Formating dock we select the Page styles tab and we double-click on the First Page style. This will set the current page to the First Page style, and we can verify visually by looking at the status bar (Now First Page instead of the old Default).
 5. We are not writing yet; lets create the subsequent pages first. To do so, we insert manual breaks in our document. Click on Insent/Manual Break…/ and select to insert a Page Break. As style for the page after the break choose the Index page style, tick on Change page number, and make sure the numbering starts from 1. Click OK. Proper documents start numbering from the Index page. The Index page is the page we put the Table of Contents, Table of Figures and so on.
 6. Make sure the cursor is on the new page with the Index style. We need to create a new page break, so that we can get writing the actual document. Click on Insert/Manual Break…/ and select a Page Break. As style for the page after the break you can choose Default. Leave any page numbering settings as is because it inherits from before. Click OK.
 7. Now, to view what we have achieved, let’s go to Print Preview, and choose to see four pages at a time. We can see the first page, another page which is intentionally left blank, the Index page and the Default page. Close Print preview and return to the document.
 8. Now let’s go back to the first page. We want to put the title on the first page. Nothing extravagant, at least yet. What we do is we visit the Paragraph styles and find the Title style. While the cursor is on the first page at the start, we double-click on the Title style. The cursor moves the the center of the document and we can verify that the Title paragraph style has been applied; see on the right of the Styles and Formating icon on the top-left of the Writer window. Shall we write the title of the document now? Not so fast. We can insert the title as a field, because we already wrote it in the properties at the beginning in Step 2. Click Insert/Fields/Title.
 9. Now press Enter; the cursor moves down and it somehow automatically changes to the Subtitle style. Styles in OpenOffice allow you to choose a Next style (a followup style) and in this case, when someone presses Enter on the Title style, they get a new paragraph in the Subtitle style. While in the line/paragraph with Subtitle style, click on Insert/Field…/Subject. Fields in OpenOffice.org appear with a dark gray background; this does not appear in printing, it is just there to help you identify where the fields are.
 10. Now lets move to the last page, the page with Default style and write something. Select the Heading 1 paragraph style and type Introduction. Press enter and you notice that the next style is Text body. Text body is the natural paragraph style for text in Writer (most documents have the default Default paragraph style which is wrong). Now write something in Text Body such as I love writing documents in OpenOffice.org Writer. Copy the line and paste several times so that we get a nice paragraph of at least five lines. Make sure when pasting that after a full stop there should be a single space, then the new sentence starts.
 11. Press Enter and now we are ready to add a new heading. Type Writing documents and set the Heading 1 paragraph style. Press Enter and fill up a paragraph with more of I love writing documents in OpenOffice.org Writer.
 12. Press Enter and create a new section (add a Heading 2, name it Writing documents in style and fill up a corresponding paragraph).
 13. Press Enter and create a last section (add a Heading 1, name it Conclusion, and fill up a corresponding paragraph style).
 14. Now we are ready to place the cursor at the Index page we created before, and go for the Table of Contents. Click on Insert/Indexes and Tables/Indexes and Tables. The default index type is Table of Contents. We keep the default settings and click OK. We get a nice looking table of contents.
 15. At this stage we have a complete basic document, with first page, index page and default page.

The next set of steps include more polishing and adding extra elements to our document.

 1. The text body style is configured to have the left alignment by default. Normally, one would select paragraphs and click on a paragraph alignment button on the toolbar to change the alignment. Because we are using styles, we can modify the Text Body style to have another alignment, and presto the whole document with text in the same style follow suit. In the Styles and Formating dock, at the paragraph styles tab, select the Text Body style. Right-click on the Text Body style and choose to Modify style. Find the Alignment tab and choose Justified as the new alignment for Text Body paragraphs. Click Ok and observe the document changing to the new configuration.
 2. It is nice to the section numbers on the headings, such as 2.1 Writing documents in style. To do this, we need to change the default outline numbering. Click on Tools/Outline numbering… and select to modify the numbering for all levels (under Level, click 1-10). Then, under the Numbering group, change the Number option from the default None to 1, 2, 3, …. Click OK and the number is changed in the document.
 3. Go back to the Table of Contents. You notice that the numbering format does not look nice; some section numbers are too close to the section names. To fix, right click on the gray area of the table of contents and select Edit Index/Table. In the new dialog box, select the Entries tab. Under Structure and Formatting you can see the structure of each line of line in the table of contents table. The button labeled E# is the placeholder for the chapter number. After that there is a placeholder that you can actually type text. In our case we simply click and press the space bar to add another space. We then click the All button and finally click OK. Now, all entries in the Table of contents will have a space between the chapter number and chapter title.
 4. In order to add a footer with the current page number, click on Insert/Footer and pick Index, then Default. Both the Index and the Default style of pages get to show page numbers. Then, place the cursor in the footer area and Insert/Field/Page Number. You can modify the Footer paragraph style so that the text alignment is centered. You have to insert the field in both an Index page and a Default page.
 5. The page number in the Index page is commonly shown in Roman lowercase numbers. How can we fix that? We simply have to modify the Index page style accordingly; click on the Page Styles tab in Styles and Formatting, click to modify the Index page style, and at the Page tab in Layout Settings select the i, ii, iii, … format. Click OK.
 6. It would be nice to have the title on the header of each page, either Index or Default. Click on Insert/Header and add a header for Index and Default. Then, place the cursor in the header for both styles and click to add the Title field (Insert/Field/Title). Would it be nice to put a line under the header? The header text has the Header paragraph style. In the Styles and Formatting, click the Paragraph styles tab and select the Header paragraph style. Right-click and choose to Modify. In the Borders tab enable a bottom line and click OK.

OpenOffice.org Writer in Style

You can download this sample document (.odt) from the link Using OpenOffice.org Writer.

I’ll stop here for now. There are more to put such as Table of Figures, Index of Tables and Bibliography.
It would be good to leave feedback if there is interest to work on this direction.

Update 15Mar2008: This appears to be a Farsi translation/adaptation of the article.

Take Back The Tech #2!

Last year we talked about the Take Back The Tech, an initiative by the Association for Progressive Communications, Women’s Networking Support Programme (APC WNSP) to stop violence against women with the use of Information and Communication Technologies (ICT), that took place between the 25th November and the 10th December. The same initiative runs this year during the same days (25th November to 10th December). At the time of writing this the event is at Day 8 of the 16-day event.

Violence Against Women (VAW) can also be perpetrated through the use of ICT (such as being a victim of targeted spyware or malicious online intimidation). Therefore, a better use of ICT (Take Back The Tech!) would help mitigate online-related VAW and reclaim the control of technology.

You can start your own campaign and join the existing ones that are in place. In Europe there are existing campaigns in the UK and Skopje.

Here is the announcement for this year,

***************************
ka-BLOG! TAKE BACK THE TECH!
www.takebackthetech.net
25 Nov to 10 Dec
***************************

ka-BLOG! Calling all bloggers to contaminate the blogosphere with
activism on VAW for 16 days.

ka-BLOG is a 16-day blog fest for the Take Back the Tech Campaign. It
is open to anyone and everyone – girls, boys, everyone beyond and more
— who want to share their thoughts on violence against women, and how
online communications can exacerbate or help eliminate VAW.

We welcome bloggers in different languages!

ka-BLOG with us 🙂

For more information, go http://www.takebackthetech.net, or email jac
AT apcwomen DOT org

[FYI. In Filipino slang, “ka-BLOG” would mean someone you blog with.]

GUADEC Day #2

(see http://www.guadec.org/schedule/warmup)

At the first presentation, Quim Gil talked about GNOME marketing, what have been done, what is the goal of marketing. He showed a focused mind on important marketing tasks; it is easy to get carried away and not be effective, a mistake that happens in several projects.

The next session was by Tomas Frydrych (Open Hand – I have their sticker on my laptop!) on memory use in GNOME applications. Many people complain that XYZ is bloated. However, this does not convey what exactly happens; pretty useless. In addition, the common tools that show memory use do not show the proper picture because of the memory management techniques. That is, due to shared libraries, the total memory occupied by an application appears very big. A tool examined is exmap. This tool uses a kernel module that shows memory use of applications by reading in /proc. It takes a snapshot of memory use; it’s not real-time info. It comes with a GTK+ front-end (gexmap) that requires a big screen (oops, PDAs). However, it is not suitable for internet tablets and other low-spec devices. Therefore, they came up with exmap-console which addresses the shortcommings. It has a console interface based on the readline library.

Here are the rest of my notes. Hope they make sense to you.

. exmap –interactive
. ?: help
. Head: quite useful (dynamic allocation)
. Mapped:
. Sole use: memory that app is using on its own (rss?)
. “sort vm”
. “print” or “p”
. “add nautilus”
. “clear”
. “detail file” (what executables/libs loaded and how much consume)
. “detail none”

Sole use
. valgrind, to analyse Sole Use memory?
. “detail ????”

Lots of small libraries: overhead

Looking ahead
. Pagemap: by Matt Macall
. http://projects.o-hand.com/exmap-console/

Python
. Sole use: ~18MB ;-(

Tomas was apparently running Ubuntu with the English UK locale. The English UK translation team is doing an amazing job at the translation stats. Actually, most messages are copied, however with a script one can pick up words such as organization and change to organisation. The problem here is that, for example, the GAIM mo file is 215KB (?), however for the British English translation the actual changes should be less than 2-3KB. Messages that are missing from a translation mean that the original US English messages will be used. I’ll have to find how to use msgfilter to make messages untranslated if msgid == msgstr. Where is Danilo?

After lunch time (did not go for lunch), I went to the Accerciser session. Pretty cool tool, something I have been look for. Accerciser uses the accessibility framework of GNOME in order to inspect the windows of running applications and see into the properties. A good use is to identify if elements such as text boxes come with description labels; they are important to be there for accessibility purposes (screen reader), as a person that depends on software to read (text to speech) the contents of windows.

The next session was GNOME accessibility for blind people. Jan Buchal gave an excellent presentation.

My notes,

. is from Chech republic, is blind himself. has been using computers for 20+ years

. from user perspective
. users, regular and irregular 😉
. software
. firefox 3.0beta – ok for accessibility other versions no
. gaim messenger ok
. openoffice.org ok but did not try
. orca screenreader ^^^ works ok.
. generally ready for prime time
. ubuntu guy for accessibility was there
. made joke about not having/needing display slides ;-]
. synthesizer: festival, espeak, etc – can choose
. availability of voices
. javascript: not good for accessibility
. links/w3m: just fine!
. firefox3 makes accessibility now possible.
. web designer education, things like title=””, alt=”” for images.
. OOo, not installed but should work, ooo-gnome
. “braillcom” company name
. “speech dispatcher”
. logical events
. have short sound event instead of “button”, “input form”
. another special sound for emacs prompt, etc.
. uses emacs
. have all events spoken, such as application crashing.
. problems of accessibility
. not money main factor, but still exists.
. standard developers do not use accessibility functions
. “accessor” talk, can help
. small developer group on accessiblity, may not cooperate well
. non-regular users (such as blind musician)
. musicians
. project “singing computer”
. gtk, did not have good infrastructure
. used lilypond (music typesetter, good but not simple to use)
. singing mode in festival
. use emacs with special mode to write music scores (?)
. write music score and have the computer sing it (this is not “caruso”)
. gnome interface for lilypond would be interesting
. chemistry for blind
. gtk+
. considering it
. must also work, unfortunately, on windows
. gtk+ for windows, not so good for accessibility
. conclusion: free accessibility
. need users so that applications can be improved
. have festival synthesizer, not perfect but usable
. many languages, hindi, finnish, afrikaans
. endinburgh project, to reimplement festival better
. proprietary software is a disadvantage
. q: how do you learn to use new software?
. a: has been a computer user for 20+ years, is not good candidate to say
. a: if you are dedicated, you can bypass hardles, old lady emacs/festival/lilypond
. brrlcom, not for end-users(?)
. developer problem?
. generally there is lack of documentation; easy to teach what a developer needs to know
. so that the application is accessible
. HIG Human Interface Guidelines, accessible to the developers
. “speakup” project
. Willy, from Sun microsystems, working on accessibility for +20 years, Lead of Orca.
. developers: feel accessibility is a hindrance to development
. in practice the gap is not huge
. get tools (glade) and gtk+ to come with accessibility on by default
. accessibility
. is not only for people with disabilities
. can do amazing things like 3d interfaces something

These summaries are an important example of the rule that during presentation, participants tend to remember only about 8% of the material. In some examples, even less is being recollected.

Ubuntu 7.04 DVD edition 4.3GB: done

Have been trying to download Ubuntu 7.04 DVD edition for the last few days. I use the amazing wget program with the command line looking like

wget -c http://www.mirrorservice.org/sites/cdimage.ubuntu.com/cdimage/releases/7.04/release/ubuntu-7.04-dvd-i386.iso

I started off the download in Windows, and over the course of the days I would interrupt and restart the download depending on what I was doing (the -c parameter lets you do that). To make it easier, I wrote a batch file with the command. I named the batch file CMD.BAT and I placed it in my home folder. All nice and well.

While the download was running, I wanted to open a new command prompt window, so I clicked on Start/Run…
Instead of getting a blank command prompt window, I get another instance of a wget download, for the same file. What does that mean? Well, YOU CAN BYPASS Start/Run… BY SIMPLY ADDING CMD.BAT IN YOUR HOME FOLFER.

Sadly, wget does not do any file locking, so I was expecting the worse. I let the download continue anyway and then I would check the checksum.

Download finishes, the checksum is wrong :(.

What to do now?

I kept a note on the file size when both wget commands where running on the same file. So, I should simply cut off the bad part and continue the download from there. Booted in Linux and I did a

split -b 3750000000 ubuntu-7.04-dvd-i386.iso

Two file were created, xaa and xab. I throw away xab and I rename xaa into ubuntu-7.04-dvd-i386.iso.
Now, ubuntu-7.04-dvd-i386.iso contains the correct content but is not the full size. So, I continue with

wget -c http://www.mirrorservice.org/sites/cdimage.ubuntu.com/cdimage/releases/7.04/release/ubuntu-7.04-dvd-i386.iso

Once completed,

$ md5sum ubuntu-7.04-dvd-i386.iso
ca609edf086eea0c821ba34a5c0a709d ubuntu-7.04-dvd-i386.iso
$

which is the same checksum reported at
http://www.mirrorservice.org/sites/cdimage.ubuntu.com/cdimage/releases/7.04/release/MD5SUMS

Success!