Tag : greece

post image

Πως χρησιμοποιούμε περιέκτες LXD (LXD containers) στο Ubuntu και άλλες διανομές

Ξέρουμε για τις εικονικές μηχανές (virtual machines) όπως Virtualbox και VMWare, υπάρχουν όμως και οι περιέκτες (containers) όπως Docker και LXD (προφέρεται λεξ ντι).

Εδώ θα δούμε για τους περιέκτες LXD (LXD containers), με την υποστήριξη να είναι ήδη διαθέσιμη σε όσους έχουν Ubuntu 16.04 ή νεότερο. Για τις υπόλοιπες διανομές χρειάζεται εγκατάσταση του πακέτου LXD.

Συγκεκριμένα, σήμερα θα δούμε:

 1. Τι είναι και τι προσφέρει το LXD;
 2. Πως κάνουμε την αρχική ρύθμιση του LXD σε Ubuntu Desktop (ή Ubuntu Server);
 3. Πως δημιουργούμε τον πρώτο μας περιέκτη;
 4. Πως εγκαθιστούμε τον nginx μέσα σε περιέκτη;
 5. Ποιες είναι κάποιες από τις άλλες πρακτικές χρήσεις των περιεκτών LXD;

Για τα παρακάτω, θεωρούμε ότι έχουμε Ubuntu 16.04 ή νεότερο. Ubuntu Desktop ή Ubuntu Server είναι μια χαρά.

Τι είναι και τι προσφέρει το LXD;

Υπάρχει ο όρος περιέκτες Linux (Linux containers, LXC) που περιγράφει τη νέα δυνατότητα που προσφέρει ο πυρήνας του Linux να περιορίζεται η εκτέλεση μιας θυγατρικής διεργασίας (μέσω namespaces, cgroups) ώστε να επιτρέπεται να γίνονται μόνο όσα έχουμε δηλώσει. Με το Docker, μπορούμε να τρέξουμε (τυπικά) μια διεργασία κάτω από περιορισμούς (process container). Με το LXD όμως, μπορούμε να τρέξουμε μια ολόκληρη διανομή κάτω από περιορισμούς (machine container).

Το LXD είναι λογισμικό επόπτη (hypervisor) που επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο του κύκλου ζωής των περιεκτών. Συγκεκριμένα,

 • επιτρέπει την αρχικοποίηση των ρυθμίσεων καθώς και του χώρου όπου θα αποθηκεύονται οι περιέκτες. Μετά την αρχικοποίηση, δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε ξανά με αυτές τις λεπτομέρειες.
 • παρέχει αποθετήρια με έτοιμες εικόνες (images) από μια σειρά διανομών. Υπάρχει Ubuntu (από 12.04 έως 17.04, Ubuntu Core), Alpine, Debian (strech, wheezy), Fedora (22, 23, 24, 25), Gentoo, OpenSUSE, Oracle, Plamo και Sabayon. Αυτά είναι διαθέσιμα στις αρχιτεκτονικές amd64, i386, armhf, armel, powerpc, ppc64el και s390x.
 • επιτρέπει την εκκίνηση μιας εικόνας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μια εικόνα που έχει εκκινηθεί, αποτελεί έναν περιέκτη.
 • μπορούμε να πάρουμε αντίγραφο ασφάλειας ενός περιέκτη, να τον μεταφέρουμε μέσω δικτύου σε άλλη εγκατάσταση LXD, κτλ.

Η τυπική χρήση των περιεκτών LXD είναι στο να τρέχουμε υπηρεσίες διαδικτύου όπως WordPress, με στόχο να έχουμε σε ξεχωριστό περιέκτη κάθε διαφορετικό δικτυακό τόπο. Έτσι, απομονώνουμε τις υπηρεσίες και μπορούμε να τις διαχειριστούμε καλύτερα. Σε σχέση με τις εικονικές μηχανές, οι περιέκτες LXD απαιτούν πολύ λιγότερους πόρους. Για παράδειγμα, σε υπολογιστή με Ubuntu Desktop και 4GB RAM, μπορούμε να τρέξουμε άνετα και δέκα περιέκτες LXD.

Αρχικές ρυθμίσεις του LXD

Τώρα θα ρυθμίσουμε το LXD στον υπολογιστή μας. Αν για κάποιο λόγο δεν θέλετε να το κάνετε, μπορείτε να δοκιμάσετε το LXD και μέσω διαδικτύου από τη δωρεάν υπηρεσία δοκιμής του LXD.

Θα εκτελέσουμε την εντολή lxd init ως διαχειριστές ώστε να γίνει η αρχική ρύθμιση του LXD.

$ sudo lxd init
Name of the storage backend to use (dir or zfs): dir
Would you like LXD to be available over the network (yes/no)? no
Do you want to configure the LXD bridge (yes/no)? yes 
> Θα ρωτήσει για ρυθμίσεις δικτύου. Αποδεχόμαστε ό,τι προταθεί και συνεχίζουμε.
Warning: Stopping lxd.service, but it can still be activated by:
 lxd.socket
 LXD has been successfully configured.
$ _

Μας ρώτησε για το storage backend (υποστήριξη αποθήκευσης) και επιλέξαμε dir. Αυτή είναι η πιο απλή επιλογή, και τα αρχεία κάθε περιέκτη θα τοποθετηθούν σε υποκατάλογο στο /var/lib/lxd/. Για πιο σοβαρή χρήση, θα επιλέγαμε zfs. Αν θέλετε να δοκιμάσετε με zfs, αποδεχτείτε ό,τι προταθεί και επιλέξτε να διαθέσετε τουλάχιστον 15GB χώρο.

Με τη ρύθμιση της γέφυρας LXD (LXD bridge), γίνεται η ρύθμιση του διαδικτύου για τους περιέκτες. Αυτό που θα γίνει, είναι ότι το LXD θα παρέχει έναν εξυπηρετητή DHCP (τον dnsmasq) για τους περιέκτες ώστε να τους αποδώσει διεθύνσεις IP τύπου 10.x.x.x και να επιτρέψει την πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τώρα είμαστε σχεδόν έτοιμοι να τρέξουμε εντολές lxc για τη διαχείρηση εικόνων και περιεκτών LXD. Ας επιβεβαιώσουμε ότι ο λογαριασμός χρήση μπορεί να τρέξει εντολές για το LXD. Εδώ χρειάζεται ο χρήστης μας να ανήκει την ομάδα (group) με όνομα lxd. Δηλαδή,

$ groups myusername
myusername : myusername adm cdrom sudo vboxusers lxd

Αν δεν είμασταν μέλη της ομάδας lxd, τότε θα χρειαζόταν να τρέξουμε

$ sudo usermod --append --groups lxd myusername
$ _

και μετά να αποσυνδεθούμε (log out) και να συνδεθούμε (log in) ξανά.

Πως δημιουργούμε έναν περιέκτη

Πρώτα ας τρέξουμε την εντολή που δείχνει τι περιέκτες υπάρχουν. Θα δείξει κενό.

$ lxc list
If this is your first time using LXD, you should also run: lxd init
To start your first container, try: lxc launch ubuntu:16.04
+---------+---------+-----------------+-------------------+------------+-----------+
|  NAME   |  STATE  |      IPV4       |       IPV6        |    TYPE    | SNAPSHOTS |
+---------+---------+-----------------+-------------------+------------+-----------+
+---------+---------+-----------------+-------------------+------------+-----------+

Όλες οι εντολές διαχείρισης περιεκτών LXD ξεκινούν με lxc και μετά ακολουθεί ένα ρήμα. Το lxc list (ρήμα: list) δείχνει τους διαθέσιμους περιέκτες.

Βλέπουμε ήδη ότι το ρήμα για να ξεκινήσουμε τον πρώτο περιέκτη, είναι το launch. Μετά ακολουθεί το όνομα του αποθετηρίου, το ubuntu:, και τέλος το αναγνωριστικό της εικόνας (16.04).

Υπάρχουν δύο διαθέσιμα αποθετήρια με εικόνες, το ubuntu: και το images:. Για να δούμε τις διαθέσιμες εικόνες στο ubuntu:, τρέχουμε

$ lxc image list ubuntu:
+--------------------+--------------+--------+-------------------------------------------------+---------+----------+-------------------------------+
|       ALIAS        | FINGERPRINT  | PUBLIC |                   DESCRIPTION                   |  ARCH   |   SIZE   |          UPLOAD DATE          |
+--------------------+--------------+--------+-------------------------------------------------+---------+----------+-------------------------------+
...+--------------------+--------------+--------+-------------------------------------------------+---------+----------+-------------------------------+
| x (9 more)         | 8fa08537ae51 | yes    | ubuntu 16.04 LTS amd64 (release) (20170516)     | x86_64  | 153.70MB | May 16, 2017 at 12:00am (UTC) |
+--------------------+--------------+--------+-------------------------------------------------+---------+----------+-------------------------------+
...$ _

Βλέπουμε ότι το Ubuntu 16.04 έχει αρκετά ψευδώνυμα, και εκτός από το «16.04», υπάρχει και το «x» (από το xenial).

Ας χρησιμοποιήσουμε την εικόνα του Ubuntu 16.04 (ubuntu:x) για να δημιουργήσουμε και να εκκινήσουμε έναν περιέκτη.

$ lxc launch ubuntu:x mycontainer
Creating mycontainer
Starting mycontainer
$ _

Εδώ χρησιμοποιήσαμε ως μήτρα την εικόνα ubuntu:x για να δημιουργήσουμε και να εκκινήσουμε έναν περιέκτη με όνομα mycontainer, που τρέχει Ubuntu 16.04.

$ lxc list
+-------------+---------+---------------------+-----------------------------------------------+------------+-----------+
|    NAME     |  STATE  |        IPV4         |                     IPV6                      |    TYPE    | SNAPSHOTS |
+-------------+---------+---------------------+-----------------------------------------------+------------+-----------+
| mycontainer | RUNNING | 10.0.180.12 (eth0)  | fd42:accb:3958:4ca6:216:57ff:f0ff:1afa (eth0) | PERSISTENT | 0         |
+-------------+---------+---------------------+-----------------------------------------------+------------+-----------+
$ _

Και αυτός είναι ο πρώτος μας περιέκτης! Είναι σε εκτέλεση, και έχει και διευθύνση IP. Ας δοκιμάσουμε:

$ ping 10.0.180.12
PING 10.0.180.12 (10.0.180.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.180.12: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.036 ms
64 bytes from 10.0.180.12: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.035 ms
64 bytes from 10.0.180.12: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.035 ms
^C
--- 10.0.180.12 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2028ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.035/0.035/0.036/0.004 ms
$ _

Ας εκτελέσουμε μια εντολή μέσα στον περιέκτη!

$ lxc exec mycontainer -- uname -a
Linux mycontainer 4.8.0-53-generic #56~16.04.1-Ubuntu SMP Tue May 16 01:18:56 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
$ _

Εδώ χρησιμοποιήσαμε το ρήμα exec, που δέχεται ως παράμετρο το όνομα του περιέκτη, και μετά την εντολή που θα τρέξει μέσα στον περιέκτη. Αυτό το αποτελεί αναγνωριστικό για το φλοιό μας ώστε να σταματήσει να ψάχνει για παραμέτρους. Αν δεν βάζαμε το –, τότε ο φλοιός bash θα θεωρούσε ότι το -a είναι μια παράμετρος για την εντολή lxc και θα υπήρχε πρόβλημα.

Βλέπουμε ότι οι περιέκτες τρέχουν τον πυρήνα του συστήματός μας. Όταν εκκινούμε έναν περιέκτη, ξεκινά η εκτέλεση του λογισμικού χρήστη (user-space) μιας εικόνας διανομής. Δεν ξεκινά η εκτέλεση ενός νέου πυρήνα, με αποτέλεσμα να μοιράζονται όλοι οι περιέκτες τον ίδιο πυρήνα, ακόμα και αν ανήκουν σε διαφορετικές διανομές.

Ας δημιουργήσουμε έναν φλοιό στον περιέκτη ώστε να τρέξουμε περισσότερες εντολές!

$ lxc exec mycontainer -- /bin/bash
root@mycontainer:~# exit
$

Αυτό ήταν! Μπορούμε να τρέξουμε ό,τι θέλουμε στον περιέκτη ως διαχειριστές. Αν σβήσουμε κάτι, τότε αυτό θα σβηστεί μέσα στον περιέκτη και δεν επηρεάζει το σύστημά μας.

Οι εικόνες Ubuntu έρχονται με ένα απλό λογαριασμό με όνομα ubuntu, οπότε μπορούμε να συνδεόμαστε και με το λογαριασμό αυτό. Να πως,

$ lxc exec mycontainer -- sudo --user ubuntu --login
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@mycontainer:~$ exit
$

Αυτό που κάναμε, ήταν να τρέξουμε την εντολή sudo ώστε να γίνουμε χρήστης ubuntu, και να λάβουμε έναν φλοιό εισόδου (login).

Πως εγκαθιστούμε μια υπηρεσία δικτύου σε ένα περιέκτη LXD

Ας εγκαταστήσουμε έναν εξυπηρετητή Web στον περιέκτη.

$ lxc exec mycontainer -- sudo --user ubuntu --login
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@mycontainer:~$ sudo apt update
...ubuntu@mycontainer:~$ sudo apt install nginx
...ubuntu@mycontainer:~$ sudo lsof -i
COMMAND   PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
dhclient  231     root    6u  IPv4 141913      0t0  UDP *:bootpc 
sshd      323     root    3u  IPv4 142683      0t0  TCP *:ssh (LISTEN)
sshd      323     root    4u  IPv6 142692      0t0  TCP *:ssh (LISTEN)
nginx    1183     root    6u  IPv4 151536      0t0  TCP *:http (LISTEN)
nginx    1183     root    7u  IPv6 151537      0t0  TCP *:http (LISTEN)
nginx    1184 www-data    6u  IPv4 151536      0t0  TCP *:http (LISTEN)
nginx    1184 www-data    7u  IPv6 151537      0t0  TCP *:http (LISTEN)
nginx    1185 www-data    6u  IPv4 151536      0t0  TCP *:http (LISTEN)
nginx    1185 www-data    7u  IPv6 151537      0t0  TCP *:http (LISTEN)
nginx    1186 www-data    6u  IPv4 151536      0t0  TCP *:http (LISTEN)
nginx    1186 www-data    7u  IPv6 151537      0t0  TCP *:http (LISTEN)
nginx    1187 www-data    6u  IPv4 151536      0t0  TCP *:http (LISTEN)
nginx    1187 www-data    7u  IPv6 151537      0t0  TCP *:http (LISTEN)
ubuntu@mycontainer:~$

Ενημερώσαμε τη λίστα πακέτων μέσα στον περιέκτη και εγκαταστήσαμε το πακέτο nginx (άλλη επιλογή: apache2). Μετά τρέξαμε την εντολή lsof -i ώστε να επιβεβαιώσουμε ότι η υπηρεσία είναι σε λειτουργία.

Βλέπουμε ότι τρέχει από προεπιλογή ο sshd. Ωστόσο χρειάζεται να βάλουμε οι ίδιοι τιμές στο ~/.ssh/authorized_keys ώστε να μπορέσουμε να συνδεθούμε. Οι λογαριασμοί root και ubuntu είναι κλειδωμένοι από προεπιλογή.

Βλέπουμε ακόμα ότι είναι σε λειτουργία και ο εξυπηρετητής Web nginx.

Και πράγματι, είναι προσβάσιμος από τον περιηγητή μας.

Εδώ κάνουμε ό,τι άλλους πειραματισμούς θέλουμε. Για πληρότητα, ας δούμε πως σταματάμε τον περιέκτη και τον σβήνουμε.

ubuntu@mycontainer:~$ exit
logout
$ lxc stop mycontainer
$ lxc delete mycontainer
$

Αυτό ήταν! Σταματήσαμε τον περιέκτη mycontainer και έπειτα τον σβήσαμε.

Πρακτικές χρήσεις περιεκτών LXD

Ας δούμε μερικές πρακτικές χρήσεις περιεκτών LXD,

 1. Θέλουμε στο φορητό μας να εγκαταστήσουμε μια υπηρεσία δικτύου αλλά δεν θέλουμε μετά να ξεμείνουν τα εγκατεστημένα πακέτα. Εγκαθιστούμε σε περιέκτη και μετά τον σταματάμε (ή σβήνουμε)
 2. Θέλουμε να δοκιμάσουμε μια παλιά εφαρμογή PHP που για κάποιο λόγο δεν τρέχει σε PHP7 (Ubuntu 16.04). Εγκαθιστούμε σε έναν περιέκτη το Ubuntu 14.04 («ubuntu:t»), οπότε θα έχει PHP 5.x.
 3. Θέλουμε να εγκαταστήσουμε μια εφαρμογή στο Wine αλλά ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ να εγκατασταθούν όλα αυτά τα πακέτα που φέρνει το Wine. Εγκαθιστούμε το Wine σε περιέκτη LXD.
 4. Θέλουμε να εγκαταστήσουμε μια εφαρμογή γραφικού περιβάλλοντος με χρήση επιτάχυνσης υλικού για γραφικά, αλλά να μην μπλέξει με το σύστημά μας. Εγκαθιστούμε την εφαρμογή γραφικού περιβάλλοντος σε περιέκτη LXD.
 5. Έχουμε δύο λογαριασμούς Steam. Πως; Εγκαθιστούμε το Steam δύο φορές σε δύο περιέκτες.
 6. Θέλουμε να φιλοξενήσουμε πολλούς διαδικτυακούς τόπους στο VPS μας, και θέλουμε να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ τους. Εγκαθιστούμε κάθε δικτυακό τόπο σε ξεχωριστό περιέκτη.

Αν έχετε απορίες ή θέλετε υποστήριξη, ρωτήστε εδώ ή στις άλλες υπηρεσίες της κοινότητας Ubuntu Greece.

GNOME Marketing in Greece

Something that the Greek GNOME community has been missing was a good marketing effort to promote GNOME in Greece, both at local FLOSS conferences and online on the Twitters and Facebooks.

Efstathios Iosifidis came in to fill this marketing void. He is currently an active member of the Greek OpenSUSE team and helps with GNOME.

Among the first tasks was to apply for an allocation of GNOME 3 LiveDVDs, from the set of 10.000 disks that OpenSUSE donated to the GNOME Foundation. Vincent Untz has been extremely helpful and sent Efstathios four packs (400 DVD disks) and also about a dozen of GNOME t-shirts.

The first event we participated as Greek GNOME Community was FOSSCOMM, an annual two-day FOSS conference for the Greek free and open-source communities. About 450 people attended, and we had both a presentation and a booth.

Greek GNOME Presentation slides

Click image for Greek GNOME Presentation slides (PDF, 4.2MB)

The presentation was about the efforts of the Greek localisation team, and the introduction of GNOME 3.

Greek GNOME Booth at FOSSCOMM 2011 conference

Efstathios at the Greek GNOME Booth at FOSSCOMM 2011 conference

At this point we did not receive yet our allocation of the LiveDVDs, but Efstathios arranged with an OpenSUSE guest speaker (from Switzerland?) to bring GNOME material for the booth.

Greek GNOME community promotion leaflet (2x2)

Greek GNOME community promotion leaflet (2x2)

Our leaflet.

GNOME Buttons, homemade

GNOME Buttons, homemade

These are locally made GNOME buttons. Apparently there is a tool to make these quite easily.

The next conference was the EL/LAK (“FOSS” in Greek) conference, which is an annual conference that has been running for almost ten years. There were several invited speakers, including Italo Vignoli from The Document Foundation (which produces LibreOffice) and Stefano Zacchiroli (Debian Project Leader).

The conference takes place in four cities in Greece over three days. We managed to represent GNOME in two cities.

Tom Tryfonidis and Kostas Koudaras

Tom Tryfonidis and Kostas Koudaras (in charge of booth) at the booth at Larisa

GNOME booth at Larisa

GNOME booth at Larisa

GNOME booth at Salonica

GNOME booth at Salonica

Efstathios and Tom are also working on the Greek GNOME community website. Apart from the social networking features, we are trying to add more content to the website, including easy programming tutorials.

Three facts about Firefox in Greece

Firefox statistics in Greece since March 1st 2010 (BrowserChoice day)

Since the start of 2010, Firefox and Internet Explorer were more or less head to head in Greece at about 44% each.

Since the start of March 2010, Firefox increased the gains compared to Internet Explorer.

The peak half-way in the graph corresponds to the Greek Orthodox Easter vacation period.

The graph depicts the weekly browser statistics in Greece from February 2010 up to the end of May 2010.

Daily browser statistics in Greece for 2010

The daily statistics have a peculiar pattern. During weekends, the usage stats for Firefox are shot up while Internet Explorer shows a significant dip.

However, during the weekdays the stats for the two main browsers are balanced out. This pattern (which is replicated in most European countries), shows that a significant number of people at work are forced to use Internet Explorer. It is easy to identify country-wide strikes through the disruptions in this pattern.

The graph depicts the daily browser statistics in Greece for May 2010.

Browser statistics for Greece, during the first half of 2010.

Firefox increased the market share to almost 2% since the start of 2010.

At the same time, Internet Explorer lost close to 5% of market share.

Apart from Firefox, Chrome was a big benefactor of market share, increasing to almost 9%.

The graph depicts the monthly browser statistics for Greece, for the first five months of 2010.

The Greek localisation of Mozilla Firefox is maintained by Kostas Papadimas.

What is the case with other countries? Did BrowserChoice have an effect to other European countries?

Αεροφωτογραφίες της Ελλάδας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε με δελτίο τύπου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η διάθεση αεροφωτογραφιών εξαιρετικά μεγάλης ανάλυσης.

Ομόνοια, Αθήνα (GoogleMaps)

Αυτή είναι η ανάλυση που προσφέρει αυτή τη στιγμή το Google maps για την Ομόνοια, Αθήνα.

Αεροφωτογραφία Ομόνοια, Αθήνα από το ktimanet.gr

Ενώ αυτή είναι η ανάλυση που προσφέρει το Υπουργείο μέσω υπηρεσίας από το Κτηματολόγιο Α.Ε.

Η ανάλυση για αστικές περιοχές είναι 20cm, που σημαίνει ότι ένα εικονοστοιχείο στην παραπάνω εικόνα αντιστοιχεί σε 20cm. Για τις υπόλοιπες περιοχές η ανάλυση είναι 50cm.

Μπορεί να διαπιστώσει κάποιος ότι οι δύο αεροφωτογραφίες είναι διαφορετικές· το Google προφανώς έχει συνάψει ειδική συμφωνία με τη Geomatics Ltd.

Το δελτίο τύπου δεν αναφέρει ποια είναι η άδεια διάθεσης των αεροφωτογραφιών. Αναφέρει «Δωρεάν πρόσβαση σε αεροφωτογραφίες όλης της χώρας» που δεν είναι αρκετό. Θα ήταν καλύτερο να υπήρχε αναφορά σε μια άδεια όπως Creative Commons. Με μια συγκεκριμένη άδεια θα είναι δυνατή η χρήση από έργα όπως το OpenStreetMap.

Γιατί προσφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τις αεροφωτογραφίες δωρεάν; Διότι, όπως αναφέρει στο δελτίο τύπου, «η υποδομή που δημιουργεί το έργο αυτό ήδη αξιοποιείται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του. Μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί και από τον ιδιωτικό τομέα για την υποστήριξη υπηρεσιών και την παραγωγή νέων προϊόντων». Αυτές οι μεγάλης ανάλυσης αεροφωτογραφίες μπορούν να επιτρέψουν να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα με την παροχή νέων υπηρεσιών. Όπως με το ελεύθερο λογισμικό έχουν το βασικό λογισμικό (λειτουργικό σύστημα, λογισμικό γραφείου, κτλ) σε μηδαμινό κόστος, έτσι και εδώ μπορούν να ξεκινήσουν αρκετές εμπορικές δραστηριότητες.

Διαθέτουν δωρεάν αεροφωτογραφίες άλλες χώρες; Η απάντηση είναι ότι γενικά δεν προσφέρουν, κοστίζει πολύ να αποκτήσει κάποιος εξαιρετικές αεροφωτογραφίες και τυπικά ο αγοραστής δεν έχει τα πλήρη δικαιώματα. Δηλαδή, ο αγοραστής νοικιάζει αντί να αγοράσει αεροφωτογραφίες.

Ordnance Survey - OpenData

Ordnance Survey - OpenData

Τι βλέπουν οι άλλες χώρες σχετικά με τη διάθεση γεωγραφικών δεδομένων και την επιχειρηματικότητα; Στο ΗΒ υπήρξε δημόσια διαβούλευση για το αν η υπηρεσία χαρτογράφησης (Ordnance Survey) θα συνέχιζε το καθεστώς όπου βγάζει χρήματα από άδειες (όπου περιοριζόταν η χρησιμότητα των δεδομένων), ή αν θα έκανε κάτι άλλο πρωτοποριακό. Το αποτέλεσμα ήταν να διαθέσει με ελεύθερη άδεια αρκετά από τα επεξεργασμένα γεωγραφικά δεδομένα, κάτι που είναι πρωτοποριακό.

Αυτό που χρειάζεται να κάνει το Υπουργείο είναι να καθορίσει την άδεια διάθεσης των αεροφωτογραφιών. Η γενική άδεια είναι της μορφής Creative Commons όπου επιτρέπεται η ελεύθερη εμπορική χρήση. Με το τρόπο αυτό μπορεί κάποιος με λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ να φτιάξει υπηρεσίες με ελάχιστο αρχικό κόστος και να βοηθήσει σε καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Το Υπουργείο μπορεί να ακολουθήσει το παράδειγμα του Η.Β.

Ενημέρωση 23 Ιουνίου 2010

Το κείμενο της άδειας διάθεσης των απελευερωμένων γεωχωρικών πληροφοριών στο ΗΒ:

Access to and use of the Data expressly made available under this licence (the “Data”) indicates your acceptance of these terms and conditions.

This is a worldwide, royalty-free, perpetual, non-exclusive licence from the provider of the Data (the “Data Provider”) to use it subject to the conditions below.

This licence does not affect your fair dealing or fair use rights, or any other copyright or database right exceptions and limitations.

You are free to:

 1. copy, distribute and transmit the Data;
 2. adapt the Data;
 3. exploit the Data commercially whether by sub-licensing it, combining it with other data, or by including it in your own product or application.

You must:

 1. acknowledge the copyright and the source of the Data by including any attribution statement specified by the Data Provider. If no specific statement is provided please use the following: Contains [insert name of Data Provider] data © Crown copyright and database right
 2. include the same acknowledgment requirement in any sub-licences of the Data that you grant, and a requirement that any further sub-licences do the same;
 3. ensure that you do not use the Data in a way that suggests the Data Provider endorses you or your use of the Data;
 4. ensure that you do not misrepresent the Data or its source.

No warranty

The Data is licensed ‘as is’ and the Data Provider excludes all representations, warranties, obligations and liabilities in relation to the Data to the maximum extent permitted by law. The Data Provider is not liable for any errors or omissions in the Data and shall not be liable for any loss, injury or damage of any kind caused by its use. The Data Provider does not guarantee the continued supply of the Data.

Governing law

This licence is governed by the laws of the country in which the Data Provider has its principal place of business, unless otherwise specified by the Data Provider.

Changes to this licence

The Data Provider may amend the terms of this licence or make the Data available under a different licence. However, these terms will continue to apply to data you already license from the Data Provider.

Creative Commons

These terms have been aligned to be interoperable with any Creative Commons Attribution 3.0 Licence. This means that you may mix the information with Creative Commons licensed content to create a derivative work that can be distributed under any Creative Commons Attribution 3.0 Licence.

Χαρτογράφηση με OpenStreetMap (OSM) και Ελλάδα

Το έργο OpenStreetMap (OSM) φιλοδοξεί να φτιάξει ένα ελεύθερο χάρτη του πλανήτη. Όπως η Wikipedia είναι η μεγαλύτερη συμμετοχική εγκυκλοπέδια, έτσι το OpenStreetMap θέλει να γίνει ο μεγαλύτερος συμμετοχικός χάρτης.

Τμήμα χάρτη Ηλακλείου Κρήτης (OpenStreetMap)

Τα δεδομένα που εισάγονται στο OpenStreetMap διατίθενται με την άδεια Creative Commons Attribution-Share Alike.

Τμήμα χάρτη από το Ηράκλειο Κρήτης (Google Maps)

Γιατί χρειαζόμαστε το OpenStreetMap αφού το Google Maps είναι δωρεάν και σχετικά ολοκληρωμένο; Το ζήτημα είναι ότι το Google Maps, για το περισσότερο κόσμο και την Ελλάδα, χρησιμοποιεί δορυφορικές εικόνες και δεδομένα χαρτογράφησης που δεν είναι διαθέσιμα με ελεύθερες άδειες. Δείτε τους περιορισμούς χρήσης των χαρτών του Google Maps, ενότητα Restrictions on Use.

Το OpenStreetMap αποτελείται από τη βάση δεδομένων που περιλαμβάνει όλο το υλικό του χάρτη μαζί με το ιστορικό των ενημερώσεων. Αυτή τη στιγμή η βάση έχει φτάσει στα 8.6GB (αν συμπιεστεί) και υπάρχει διαθέσιμο αντίγραφο ασφαλείας ολόκληρης της βάσης που παράγεται κάθε εβδομάδα. Το αρχείο, planet-latest.osm.bz2, σε συμπιεσμένη μορφή (bz2), είναι διαθέσιμο από το http://planet.openstreetmap.org/ Στην πράξη, ένας τυπικός χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει ειδικά εργαλεία όπου μπορεί να εξάγει το χάρτη του τμήματος του πλανήτη που ενδιαφέρει, με πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο.

Όπως με τη Wikipedia, έτσι και με το OpenStreetMap, κάθε εθελοντής που προσφέρει πρέπει να παράγεια τα γεωγραφικά δεδομένα. Ο τυπικός τρόπος είναι με τη χρήση συσκευής GPS, όπου καταγράφουμε τις διαδρομές (tracks) και τα σημεία αναφοράς (Point Of Interest, POI).

Άφου φτιάξουμε λογαριασμό στο www.openstreetmap.org, είμαστε σε θέση να προσθέτουμε διαδρομές (tracks). Οι συσκευές GPS γενικά παρέχουν τη δυνατότητα καταγραφής της διαδρομής μας, καθώς και τη δυνατότητα εξαγωγής της διαδρομής. Η μορφή που δέχεται το OpenStreetMap είναι το .gpx, και υπάρχουν εργαλεία για μετατροπή από άλλες μορφές προς GPX.

Από τη στιγμή που έχουμε εισάγει τις ακατέργαστες διαδρομές στο OSM, είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε τους δρόμους και τα σημεία αναφοράς του χάρτη. Ένας τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι να χρησιμοποιήσουμε την επιλογή επεξεργασίας (Edit) του χάρτη, από το δικτυακό τόπο του OSM καθώς έχετε εντοπίσει την περιοχή που θέλετε να επεξεργαστείτε. Όλα αυτά γίνονται μέσα από το Firefox σας. Αυτή η εφαρμογή για επεξεργασία του OpenStreetMap  μέσω Web ονομάζεται Potlatch.

Δείτε τον οδηγό για νέους χρήστες του OpenStreetMap στα ελληνικά.

Σε επόμενα άρθρα θα αναφερθούμε στην εφαρμογή JOSM, μια εφαρμογή σε Java, που επιτρέπει τη λήψη των δεδομένων τμήματος του χάρτη του OSM. Με το JOSM είμαστε σε θέση να κάνουμε κάθε είδους τροποποίηση στο χάρτη και είναι το βασικό εργαλείο.

Επιπλέον, ο χάρτης του OSM που εμφανίζεται στο πρώτο στιγμιότυπο παραπάνω είναι μια μόνο παραδοχή του χάρτη· είναι εφικτό να παράγουμε διαφορετικές μορφές του χάρτη (για παράδειγμα, στα αγγλικά ή ελληνικά, με έμφαση τα καταστήματα, με έμφαση χώρους για περίπατο, με έμφαση μόνο τα πρατήρια, κτλ).

Ακόμα, υπάρχει εφαρμογή J2ME (εφαρμογή Java για κινητά) όπου επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων για διαδρομής και σημεία αναφοράς.

Τέλος, υπάρχει εφαρμογή που μπορεί να εξάγει το τμήμα του χάρτη που μάς ενδιαφέρει και να το εισάγει σε μια εφαρμογή J2ME (Java για κινητά) ώστε με το κινητό μας να έχουμε ένα ελεύθερο σύστημα πλοήγησης. Ναι, και με φωνή.

Διαθέσιμο το Ubuntu 10.04 (Lucid)

Είναι διαθέσιμο το Ubuntu 10.04 LTS (Lucid), και μπορείτε να το αποκτήσετε από τη σελίδα λήψης του Ubuntu.

Ο απευθείας σύνδεσμος για λήψη του CD από διακομιστή στην Ελλάδα είναι Ubuntu 10.04 LTS (Lucid) – ntua.gr.

To CD δεν περιλαμβάνει την πλήρη ελληνική υποστήριξη (μεταφράσεις προγραμμάτων, κτλ), οπότε όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση και έχετε σύνδεση με το διαδίκτυο, πηγαίνετε στο Σύστημα → Διαχείριση → Γλωσσική υποστήριξη. Θα ζητηθεί αν θέλετε να ολοκληρώσετε τη λήψη των υπόλοιπων πακέτων της γλωσσικής υποστήριξης.

Αν ο υπολογιστής που θα βάλετε το Ubuntu 10.04 δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, τότε μπορείτε να επιλέξετε την έκδοση DVD, όπου περιλαμβάνει όλα τα αρχεία της ελληνικής υποστήριξης. Για τη λήψη του DVD δείτε τη σελίδα με τους διακομιστές για το DVD του Ubuntu 10.04 LTS. Περιλαμβάνει και Ελλάδα.

Όταν εγκαταστήσετε το Ubuntu Linux 10.04 LTS με το ελληνικό περιβάλλον, στις ρυθμίσεις πληκτρολογίου αφήστε την προεπιλογή για τη διάταξη πληκτρολογίου (Ελλάδα/Ελληνικά). Με την προεπιλογή, η διάταξη είναι ΑΓΓλικά (ΗΠΑ)/ΕΛΛηνικά, όπου αλλάζετε με Alt+Shift. Για το γράψιμο ελληνικών, πολυτονικού, κτλ, δείτε τις γνωστές οδηγίες γραφής ελληνικών, πολυτονικού για Linux.

Στο παράθυρο με τη γλωσσική υποστήριξη υπάρχει η δυνατότητα επιλογής για Input Method (ΙΜ) (μέθοδο εισαγωγής). Για την ελληνική γλώσσα πρέπει το Input Method να είναι κενό, δηλαδή να μην είναι επιλεγμένο κάτι. Αν δείτε ότι υπάρχει πρόβλημα στη γραφή ελληνικών, είναι πιθανό να επιλέξατε κατά λάθος το IBus. Μετά την απενεργοποίηση του IBus χρειάζεται να επανεκκίνηση (ή αποσύνδεση και επανασύνδεση στο σύστημα).

Ακόμα και αν είστε έμπειροι χρήστες Linux, είναι καλό να διαβάσετε με προσοχή τις σημειώσεις της νέας έκδοσης 10.04. To Ubuntu έχει ως προεπιλογή νέα πακέτα, όπως προγράμματα κοινωνικής δικτύωσης (social networking), που είναι καλό να δοκιμάσουμε. Αν έχετε Facebook, Twitter ή λογαριασμούς για άμεσα μηνύματα (instant messaging) όπως GTalk, MSN Messenger, Yahoo!, μπορείτε να συνδεθείτε μέσα από το Ubuntu σας.

Πάροχοι mobile internet (3G) στην Ελλάδα και GNOME/Linux

Ο Dan Williams είναι ο βασικός προγραμματιστής για τα NetworkManager και ModemManager.

Πρόσφατα ανακοίνωσε τις νέες δυνατότητες που έχει ο NetworkManager 0.8.

Για να είναι σε θέση να γνωρίζει η διανομής σας όλες τις ιδιαιτερότητες του πάροχού σας για το mobile internet, μπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία ρυθμίσεων.

Τα στοιχεία που υπάρχουν ήδη για Ελλάδα είναι

<!-- Greece -->
<country code="gr">
	<provider>
		<name>Cosmote</name>
		<gsm>
			<network-id mcc="202" mnc="01"/>
			<apn value="3g-internet">
				<dns>195.167.65.194</dns>
			</apn>
		</gsm>
	</provider>
	<provider>
		<name>Vodafone</name>
		<gsm>
			<network-id mcc="202" mnc="05"/>
			<apn value="internet">
				<name>Contract</name>
			</apn>
			<apn value="web.session">
				<name>Mobile Broadband On Demand</name>
				<dns>213.249.17.10</dns>
				<dns>213.249.17.11</dns>
			</apn>
		</gsm>
	</provider>
	<provider>
		<name>Wind</name>
		<gsm>
			<network-id mcc="202" mnc="09"/>
			<network-id mcc="202" mnc="10"/>
			<apn value="gint.b-online.gr">
				<username>web</username>
				<password>web</password>
			</apn>
		</gsm>
	</provider>
</country>

Πηγή: http://git.gnome.org/browse/mobile-broadband-provider-info/tree/serviceproviders.xml

Αν υπάρχουν άλλοι πάροχοι ή αν οι παραπάνω πληροφορίες θέλουν ανανέωση, είναι σημαντικό να γίνει τώρα. Τυχόν διορθώσεις που θα γίνουν σύντομα θα μπουν κατά πάσα πιθανότητα σε Ubuntu 10.04.1 (αλλιώς στο 10.10) και στη Fedora 13.

Ενημέρωση – Wind «;»: ρυθμίσεις WAP και Internet

Ενημέρωση – Q Telecom «Οικονομική καρτοκινητή»: ρυθμίσεις WAP και Internet

Ενημέρωση – Q Telecom «Συμβόλαιο»: ; (είναι ίδιο με παραπάνω;)

Ενημέρωση – Cosmote «»: ρυθμίσεις WAP+GPRS

Ενημέρωση – Cosmote «Internet On The Go»: ρυθμίσεις

ΝΑΙ! Mozilla Firefox No1 στην Ελλάδα!

Μιλήσαμε πρόσφατα για τα στατιστικά χρήσης του Firefox στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε νέα στατιστικά που συμπεριλαμβάνουν και τον Ιανουάριο 2010.

Firefox vs IE (τέλος 2009 - Ιανουάριος 2010)

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία από την υπηρεσία statcounter.com, ο Firefox στην Ελλάδα έχει φθάσει για πρώτη φορά το 45% στο μερίδιο αγοράς λογισμικού περιήγησης του διαδικτύου, ξεπερνώντας τον Internet Explorer.

Είναι εξαιρετικό νέο, και συμβαδίζουμε με άλλες χώρες όπως τη Γερμανία με το να χρησιμοποιούμε ελεύθερο λογισμικό και Firefox.

Firefox και Ελλάδα

Στατιστικά χρήσης λογισμικού περιήγησης ιστοσελίδων για την Ελλάδα (2008-2009)

Τα πιο πρόσφατα στατιστικά χρήσης λογισμικού περιήγησης ιστοσελίδων (web browser) για την Ελλάδα δείχνουν το Firefox να προσεγγίζει το μερίδιο αγοράς του Internet Explorer.

Η πηγή των στατιστικών είναι η υπηρεσία StatCounter.

Σε Γερμανία, Ουγγαρία και Σλοβακία, οι χρήστες Firefox έχουν ξεπεράσει αυτούς από IE. Στην Ελλάδα πότε θα φθάσουμε στο σημείο αυτό;

guadec, gsoc l10n-el, ellak-conf

guadec

I am attending GUADEC this year, thanks to the sponsorship by the GNOME Foundation!

sponsored-badge-shadow

I am organising the GNOME Localisation BoF, which takes place on Friday, 10th July, 2009, at 17:00. I am also having a session on the GNOME translator command line tool gnome-i18n-manage-vcs on the same day at 15:00.

gsoc

A few months ago, there was a program in Greece, along the lines of the Google Summer of Code, to help Greek developers in FLOSS projects. The program was organised by EELLAK, a Greek non-profit, composed of 25 institutions of the tertiary education and research centres. As it took place during the spring, it was nicknamed Greek Spring of Code (gsoc).

Apart from developing software, the program had a localisation angle, and we applied for the localisation of GNOME 2.26 to the Greek language. In practice, this meant that we had to lift the documentation translations from 32% to 100%, complete the remaining UI translations.

GNOME-226-el

We achieved the goal 😉.

Many contributors helped in this effort; Jennie Petoumenou (also co-organiser in the effort), Marios Zindilis, Fotis Tsamis, Kostas Papadimas, Nikos Charonitakis, Sterios Prosiniklis, Giannis Katsampiris, Michalis Kotsarinis, Vasilis Kontogiannis and Socratis Vavilis.The overall task was difficult, and our team did an amazing task to complete the translations on time. Thank you all, and especially Jennie and Marios for undertaking huge chunks of the translation effort for this release.

Here are the GNOME EL 2.26 deliverables in HTML, PDF.

ellak-conf

The fourth Greek FOSS (ELLAK) conference took place in Athens on the 19-20th June 2009.

p6190288 by Elias Chrysoheris.

We had our annual localisation meetup!

I organised a workshop on git, with a focus on how to use when starting into software development. There was emphasis on using github.com to host and manage the development. In addition, services such as github.com allow to cooperate during the development, making programming a more social and interesting task.

Finally, there was a presentation of the Greek GNOME team efforts for the last year.

Ποιο είναι το λάθος του Hellug;

(σχετική προηγούμενη δημοσίευση για το ίδιο θέμα).

Είναι ένα μεγάλο ερώτημα τι λάθος κάνει ο Hellug και δημιουργούνται καταστάσεις που περιγράφονται σε κάποιο βαθμό εδώ. Παρόμοιο ζήτημα υπήρξε πριν από επτά μήνες περίπου αλλά και παλαιότερα, και φαίνεται ότι επηρεάζουν την γενικότερη κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ στον ελληνικό χώρο.

Είναι το λάθος με τους «άλλους» ή στον ίδιο το Hellug;

Ο ρόλος του Hellug είναι «να βοηθάει με όσες δυνάμεις έχει τις υπόλοιπες κοινότητες (και ειδικά σε θέματα που απαιτείται θεσμική παρέμβαση), και να αποτελεί το δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ τους. πολλές φορές μάλιστα (όπως στην περίπτωση της συμφωνίας με τη ms) εκπροσώπησε τη φωνή της κοινότητας σε θεσμικά όργανα.» (πρόεδρος του Hellug, πηγή).

Είμαι σίγουρος ότι το συμβούλιο του Hellug και τα άτομα που προσφέρουν γύρω στο Hellug πιστεύουν πραγματικά τον παραπάνω ρόλο. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται με άλλα άτομα του ελληνικού χώρου ΕΛ/ΛΑΚ είναι στραβός.

Αντί να «κλείνουν» προβλήματα και καταστάσεις, αρκετά από τα μέλη του έχουν μια επιθετική και πολωτική συμπεριφορά. Τέτοια συμπεριφορά θα μπορούσε να είναι χαρακτηριστική σε μεμωνομένα άτομα, ωστόσο για τα μέλη του μεγαλύτερου συλλόγου ΕΛ/ΛΑΚ της χώρας είναι απαράδεκτη. Δεν υπάρχει δικαιολογία «μα με προκάλεσε» διότι πρόκειται για τον μεγαλύτερο σύλλογο ΕΛ/ΛΑΚ της χώρας. Και δεν υπάρχει δικαιολογία ότι κάποια μηνύματα γράφτηκαν δίχως την ιδιότητα τους ως μέλη του συλλόγου, διότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων αυτών χαρακτηρίζουν τα άτομα.

Ας δούμε κάποια παραδείγματα από την οπτική γωνία του πως θα έπρεπε να συμπεριφερθούν τα μέλη του Hellug.

Α. Ο Κώστας Μπουκουβάλας ανακοίνωσε μια έκτακτη συνάντηση του Thelug. Ο τρόπος που την ανακοίνωσε άφησε πολλά ερωτήματα διότι δεν καθορίστηκε ατζέντα και προέκυψε μετά συζήτηση στη λίστα. Υπήρχαν κάποιες ενδείξεις ότι ο Κώστας ήταν δυσσαρεστημένος με ενέργειες μελών του Hellug στη FOSSCOM και η συνάντηση αυτή θα είχε ένα τέτοιο θέμα.

Τι θα έπρεπε να κάνουν τα μέλη του Hellug; Τίποτα. Δεν υπάρχει θέμα συζήτησης διότι δεν υπάρχουν θέσεις πάνω στις οποίες μπορεί να γίνει συζήτηση.

Πως αντέδρασαν; Υπήρξαν απαντήσεις από τους Χρήστο Ρικούδη, Έφη Μουζέλη που απλά πόλωσαν τη συζήτηση. Ήταν τόσο άκομψη η συμπεριφορά, που είδαμε και το «[γ]ια να μην αρχίσω και εγώ με τη σειρά μου και βρεθώ σε κανα blog πάλι για ad hominem συμπεριφορές, θα πω πολύ λιγότερα από όσα θα ήθελα:» (πηγή). Είναι τόσο προβληματική η συμπεριφορά που βλέπουμε και σπόντες προς άτομα που δεν έχουν σχέση με τη συζήτηση. Αναρωτιέμαι αν η αναφορά σε μένα ήταν μεμονωμένη…

Πρέπει να διαβάσετε τους παραπάνω συνδέσμους διότι δε θέλω να μεταφέρω εδώ τέτοιες εκφράσεις.

Πριν λίγο, ο Χρήστος Μπαχαράκης έγραψε στο ιστολόγιό του ότι, κατά τις πληροφορίες του, ο Thelug σχεδιάζει να φτιάξει δικό του πανελλήνιο σύλλογο ΕΛ/ΛΑΚ. Δεν υπήρξε ακόμα ανακοίνωση οπότε η όλη συζήτηση γίνεται από κάποιες πληροφορίες.

Στο σχόλια του άρθρου του Χρήστου υπήρξε έντονος διάλογος, και έλαβαν μέρος μέλη του συμβουλίου του Hellug καθώς και υποστηρικτές του.

Μερικά παραδείγματα λόγου:

 • «Απλα μερικοι μερικοι ειναι τοσο πεινασμενοι, που συνεχως ονειρευονται τα καρβελια που δεν εχουν οι αλλοι…» (συνέχεια επιχειρήματος ότι ο hellug δεν έχει στόχο να επιδιώξει επιχορηγήσεις).

Στη συνέχεια έγινε διόρθωση ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο hellug επιδίωξε επιχορηγήσεις, και η διόρθωση έγινε με κατανοητό και αποδεκτό (για μένα) τρόπο. Η ανταπάντηση,

 • «Ε ναι, ειμαστε στο Internet και ο καθενας λεει οτι μ*λακια του κατεβει στο κεφαλι.»

Και άλλα,

 • «<τάδε>, λόγω της ηλικίας σου, θα έπρεπε…» (aha! ad hominem)
 • « Ε λοιπόν κάποια στιγμή αυτή η ψυχασθένεια πρέπει να σταματήσει. Δεν είναι δυνατόν όποιος δεν εκλέγεται στο ΔΣ του Hellug ή όποιος διαφωνεί με το ΔΣ να βγάζει μια ζωή όλα του τα απεκκρίματα στον σύλλογο.» (ditto)
 • «Όλοι όσοι διαβάλλουν τον σύλλογο είτε είχαν προσωπική επαφή με τον σύλλογο και δεν ικανοποιήθηκε το προσωπικό τους μεγαλείο, είτε είναι κάποιοι που δεν ασχολήθηκαν κάν γιατί ήξεραν ότι δεν θα ικανοποιηθεί μέσα από έναν δημοκρατικό φορέα το προσωπικό τους μεγαλείο, είτε τέλος είναι άτομα που η άποψή τους διαμορφώθηκε από τις δύο προηγούμενες κατηγορίες.»
 • «Γιατί ο σύλλογος είναι τόσα χρόνια βαθύτατα δημοκρατικός, καθαρός από λαμογιές και εξαρτήσεις και δεν έχει επιτρέψει σε κανέναν να τον καπηλευτεί.»

Αντιγράφω ξανά ποιος είναι ο ρόλος του hellug κατά τον πρόεδρό του.

Ο ρόλος του Hellug είναι «να βοηθάει με όσες δυνάμεις έχει τις υπόλοιπες κοινότητες (και ειδικά σε θέματα που απαιτείται θεσμική παρέμβαση), και να αποτελεί το δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ τους. πολλές φορές μάλιστα (όπως στην περίπτωση της συμφωνίας με τη ms) εκπροσώπησε τη φωνή της κοινότητας σε θεσμικά όργανα.» (πρόεδρος του Hellug, πηγή).

Ακόμα και αν είχε απόλυτο δίκαιο σε κάθε ένα από τα ζητήματα, ο τρόπος συμπεριφοράς του συμβουλίου και των μελών δίνουν στο hellug μια πολύ αρνητική εικόνα. Η προσφορά στο ΕΛ/ΛΑΚ είναι κατά βάση εθελοντική και είναι αναγκαίο να υπάρχει σεβασμός στον καθένα που έρχεται σε επαφή με το σύλλογο. Ακόμα και αν κάποιος τυχαίος έρχεται σε επαφη με το σύλλογο και είναι αρνητικός, η συμπεριφορά των μελών ενός ώριμου συλλόγου πρέπει να είναι θετική. Αυτά μπορεί να μοιάζουν με ανεφάρμοστες ουτοπίες από το Βουδισμό και ότι δε γίνονται στο Ελλάντα. Η αντίληψή μου είναι ότι απλά αυτή η πρακτική (να μην υπάρχει επιθετική και πολωτική συμπεριφορά) είναι αυτό που δημιουργεί και μεγαλώνει ένα σύλλογο.

Είναι τόσο δύσκολο;

Σημείωση: no negging please

Προβληματικές συμπεριφορές γύρω από το hellug

(σχετική δημοσίευση)

Δε λαμβάνω τακτικά φαν μέηλ, ωστόσο όταν λαμβάνω, τα διαβάζω με προσοχή.

(Κάντε κλικ στο σύνδεσμο παρακάτω για περισσότερα)

Ενημέρωση 18 Οκτ 2008:

Θα ήθελα εδώ να κάνω μια περίληψη όσων έχουν ειπωθεί.

Η αντίδρασή μου είναι στο ύφος ατόμων που είναι γύρω από το Hellug, όταν συζητούν σε λίστες όπως public@hellug.gr. Μπορείτε να δείτε παραδείγματα παραπάνω. Το ύφος μπορεί να είναι προσβλητικό, αρνητικό, stop-energy, κτλ.

Το ειρωνικό είναι ότι οι απαντήσεις που έλαβα ήταν του ίδιου ύφους που κατακρίνω. Οι περισσότερες απαντήσεις ήταν προσωπικές επιθέσεις, ότι κάνω κριτική στο Hellug διότι θέλω να είμαι ηγετική φιγούρα, ότι είμαι «κομπλεξικός», άλλοι (ανώνυμοι!) να παραποιούν το όνομά μου σε Σίμωνα ή Σιμούλη. Στις απαντήσεις στην ανάρτηση αυτή είχαμε και άσχετα σχόλια, προσωπικές επιθέσεις σε τρίτα άτομα.

Από τα επώνυμα άτομα που απάντησαν σε αυτό, είχαμε τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του συλλόγου Hellug.

Ο πρόεδρος του συλλόγου δήλωσε ότι πιστεύει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τις αρνητικές συμπεριφορές. Αυτή είναι μια άποψη, που όμως καταστρέφεται όταν προσθέτει ότι η κριτική που κάνω εγώ (!) αποτελεί αρνητική συμπεριφορά! Το pattern που βλέπω στον πρόεδρο του hellug είναι ότι μερικά γράμματά του έχουν ποιοτικό περιεχόμενο που αξίζουν σε πρόεδρο. Ωστόσο, στο τέλος υπάρχει ένας χαρακτηρισμός ή ένα σχόλιο που καταστρέφει το όλο μήνυμα.

Το ελεύθερο λογισμικό βασίζεται στους χρήστες του που επικοινωνούν και συζητούν ηλεκτρονικά. Αυτού του είδους η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική, και πρέπει να έχουμε ένα επίπεδο συζήτησης. Ο σύλλογος hellug ασχολείται κατά βάση με τη διάδοση και τις δημόσιες σχέσεις για το ελεύθερο λογισμικό στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό τα άτομα, τουλάχιστον του συμβουλίου του hellug, να κάνουν την προσπάθεια να συμπεριφέρονται ποιοτικά.

(more…)