Tag : proprietary

Κλειστό, ιδιόκτητο ή ιδιοταγές για proprietary λογισμικό;

Ένα συχνό πρόβλημα είναι η επιλογή της ελληνικής μετάφρασης του όρου proprietary software.

Κατά την Wikipedia, proprietary software είναι

computer software on which the producer has set restrictions on use, private modification, copying, or republishing. Similar terms include “closed-source software” and “non-free software”.

Για κάποιο λόγο δεν υπάρχει προτίμηση στο «κλειστό λογισμικό» και βλέπουμε την τάση προς τον όρο «ιδιόκτητο λογισμικό».Το πρόβλημα με το ιδιόκτητο είναι ότι έχουμε μια γενική έννοια για την οποία γίνεται χρήση σε πολύ διαφορετικά πράγματα. Για παράδειγμα, τα «ιδιόκτητα δίκτυα επικοινωνιών», σε εταιρίες όπως Forthnet και HOL. Το «ιδιόκτητο δάσος», το «ιδιόκτητο διαμέρισμα».

Κατά το λεξικό στο komvos.edu.gr,

ιδιόκτητος -η -ο [iδióktitos] E5 : που τον έχει κάποιος ως ιδιωτική περιουσία: Kατοικώ σε ιδιόκτητο διαμέρισμα. [λόγ. < αρχ. ἰδιόκτητος]

Μια τρίτη επιλογή είναι το «ιδιοταγές λογισμικό» (4 αποτελέσματα από το Google). Αν ψάξουμε όμως σκέτα «ιδιοταγές» θα δούμε περισσότερα αποτελέσματα, και συγκεκριμένα χρήση όπως «ιδιοταγές τηλεφωνικό σύστημα», «ιδιοταγές PBX», «ιδιοταγές βύσμα USB», «ιδιοταγές πρωτόκολλο», η «ιδιοταγής λύση από την Texas Instruments». Δεν κατάφερα να βρω σε κάποιο λεξικό «online» τον όρο αυτό.

Τι επιλέγουμε;

Ως κοινότητα ΕΛΛΑΚ, είναι στο χέρι μας ποιος όρος θα περάσει. Για παράδειγμα, είμαστε στη διαδικασία καθιέρωσης του όρου «ιστολόγιο» και μιας σειράς άλλων όρων. Γενικά την καθιέρωση αυτή δεν την κάνουμε με οργανωμένο τρόπο με αποτέλεσμα να μην είμαστε πάντα αποτελεσματικοί.

Για τον όρο ιδιόκτητο βλέπουμε ότι γίνεται παράλληλη χρήση σε άλλα πράγματα από το proprietary. Ακόμα, και κατά το λεξικό σημαίνει κάτι άλλο. Πιστεύω ότι θα ήταν καλό να απορρίψουμε τον όρο αυτό και να κάνουμε συλλογική στροφή σε κάτι άλλο.

Ο όρος ιδιοταγής (ιδιοταγές λογισμικό) φαίνεται αρκετά καλός, είναι σε χρήση μόνο για τη μετάφραση του proprietary και ελπίζω να μην ανακαλυφθεί χρήση του σε κάτι άσχετο από το proprietary. Αν ως κοινότητα μπορούμε να δράσουμε συλλογικά, τότε θα μπορούσαμε να αλλάξουμε στον όρο αυτό.

Αν ως κοινότητα δεν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε να δράσουμε συλλογικά στο ζήτημα αυτό, τότε η επιλογή «κλειστό λογισμικό» είναι πιστεύω μια κοινή λύση.

Η προσωπική μου επιλογή είναι να έχουμε το «ιδιοταγές λογισμικό» ως τον τεχνικό όρο για «proprietary software» ενώ να επιτρέπουμε και τη χρήση του «κλειστού λογισμικού» (σε σχέση με το ανοιχτό/ελεύθερο λογισμικό).

Φυσικά είμαι ανοιχτός σε συζήτηση.

Ενημέρωση 29Νοε2008:

Κατά το Ορόγραμμα, τεύχος 16, (Ιανουάριος/Φεβρουάριος 1996),

Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ …έλα κι εσύ (K.B.)

Πρόβλημα Αρ.16

Ανάμεσα στις προτάσεις που εξέτασε το ΓΕΣΥ είναι και οι ακόλουθες:
Πρόταση Θέση του ΓΕΣΥ

proprietary=ιδιογενής                       ΟΧΙ. Δεν αφορά προέλευση ( -γένεια),
αλλά κυριότητα. Τίθεται υπό διερεύ-
νηση η απόδοση:
proprietary=ιδιοκτησιακός,   ιδιοκυ-
ριότητας.

Ενημέρωση 30Νοε2008:

Ύστερα από επικοινωνία με την Ελληνική Εταιρία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) και τον κ. Βαλεοντή, έλαβα την παρακάτω διευκρίνηση για τη μετάφραση του όρου proprietary στα ελληνικά.

Το επίθετο proprietary στα τυποποιητικά κείμενα (Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα, EN, ISO, IEC, …) μας απασχόλησε για χρόνια στη ΜΟΤΟ (που είναι συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ). Χρησιμοποιήσαμε στην αρχή, αλλά εγκαταλείψαμε αργότερα, την απόδοση ιδιόκτητος. Χρησιμοποιήσαμε για κάποιο διάστημα την απόδοση ιδιογενής, αλλά και αυτή – την συζητήσαμε και στο Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ – δεν μας ικανοποίησε και την αντικαταστήσαμε με το ιδιοταγής (για ένα διάστημα δίναμε στη Βάση και τα δύο ως συνώνυμα πριν εγκαταλείψουμε οριστικά το ιδιογενής).
Το κύριο χαρακτηριστικό των εννοιών που χαρακτηρίζονται – τουλάχιστον στο συγκείμενο της τυποποίησης – ως proprietary είναι το ότι δεν υπακούουν σε πρότυπο (διαθέσιμο στο κοινό) δηλαδή σε κοινές δημόσιες απατήσεις π.χ. εθνικό πρότυπο όπως το ΕΛΟΤ, περιφερειακό πρότυπο όπως τα Ευρωπαϊκά, ή διεθνές πρότυπο όπως τα ISO, IEC, αλλά υπακούουν σε ίδ-ι-ες (δικές τους, ιδιωτικές – όχι δημόσιες – απαιτήσεις). Σε αυτό το συγκείμενο, λοιπόν, το proprietary λειτουργεί με αντίθετό του το επίθετο standard,  δηλαδή: standard Aproprietary A (οτιδήποτε είναι αυτό το A) αν το Α υπακούει σε πρότυπο (τάσσεται υπό τις προδιαγραφές προτύπου) ή υπακούει σε ίδιες (καθαρά δικές του) απαιτήσεις. Υιοθετήσαμε, λοιπόν, το ζευγάρι προτυποταγήςιδιοταγής (προτυποταγές Α – ιδιοταγές Α). Εκτός από τις έννοιες όμως «standard» και «proprietary» συναντήσαμε να χρησιμοποιούνται και οι αντιφατικές τους «non-standard» και «non-proprietary», δηλαδή τον όρο non-standard ως συνώνυμο του όρου proprietary και τον όρο non-proprietary ως συνώνυμο του όρου standard (φυσικά μιλάμε για το ίδιο συγκείμενο, γιατί το standard σε άλλα συγκείμενα αποδίδεται ορθά ως πρότυπος ή τυπικός). Χρησιμοποιούμε, λοιπόν, κατ’ αντιστοιχίαν και τους όρους απροτυποταγής και ανιδιοταγής. Ώστε, για τη ΜΟΤΟ και για τα ελληνικά τηλεπικοινωνιακά πρότυπα έχουν πλέον οριστικοποιηθεί οι αποδόσεις:
standard – proprietary ==> προτυποταγήςιδιοταγής
non-standard – non-proprietary ==> απροτυποταγήςανιδιοταγής
Με μια αναζήτηση στη Βάση TELETERM (www.moto-teleterm.gr) και με «τμήμα» όρου αναζήτησης «proprietary» (μην έχοντας νυγματίσει ότι είναι ολόκληρη λέξη και έχοντας νυγματίσει να αναγραφούν και οι πηγές) θα λάβετε έναν πίνακα με 76 λήμματα που περιλαμβάνουν (στον αγγλικό όρο) τη λέξη proprietary αλλά και τη λέξη non-proprietary
Κάπου θα δείτε ότι έχει «ξεφύγει» το ιδιογενής, θα το διορθώσω όμως, γι αυτό αγνοήστε το.
Επομένως, στην ερώτησή σας απαντώ ότι το proprietary software αναμφίσημα μπορεί να αποδοθεί ως ιδιοταγές λογισμικό.

GUADEC Day #2

(see http://www.guadec.org/schedule/warmup)

At the first presentation, Quim Gil talked about GNOME marketing, what have been done, what is the goal of marketing. He showed a focused mind on important marketing tasks; it is easy to get carried away and not be effective, a mistake that happens in several projects.

The next session was by Tomas Frydrych (Open Hand – I have their sticker on my laptop!) on memory use in GNOME applications. Many people complain that XYZ is bloated. However, this does not convey what exactly happens; pretty useless. In addition, the common tools that show memory use do not show the proper picture because of the memory management techniques. That is, due to shared libraries, the total memory occupied by an application appears very big. A tool examined is exmap. This tool uses a kernel module that shows memory use of applications by reading in /proc. It takes a snapshot of memory use; it’s not real-time info. It comes with a GTK+ front-end (gexmap) that requires a big screen (oops, PDAs). However, it is not suitable for internet tablets and other low-spec devices. Therefore, they came up with exmap-console which addresses the shortcommings. It has a console interface based on the readline library.

Here are the rest of my notes. Hope they make sense to you.

. exmap –interactive
. ?: help
. Head: quite useful (dynamic allocation)
. Mapped:
. Sole use: memory that app is using on its own (rss?)
. “sort vm”
. “print” or “p”
. “add nautilus”
. “clear”
. “detail file” (what executables/libs loaded and how much consume)
. “detail none”

Sole use
. valgrind, to analyse Sole Use memory?
. “detail ????”

Lots of small libraries: overhead

Looking ahead
. Pagemap: by Matt Macall
. http://projects.o-hand.com/exmap-console/

Python
. Sole use: ~18MB ;-(

Tomas was apparently running Ubuntu with the English UK locale. The English UK translation team is doing an amazing job at the translation stats. Actually, most messages are copied, however with a script one can pick up words such as organization and change to organisation. The problem here is that, for example, the GAIM mo file is 215KB (?), however for the British English translation the actual changes should be less than 2-3KB. Messages that are missing from a translation mean that the original US English messages will be used. I’ll have to find how to use msgfilter to make messages untranslated if msgid == msgstr. Where is Danilo?

After lunch time (did not go for lunch), I went to the Accerciser session. Pretty cool tool, something I have been look for. Accerciser uses the accessibility framework of GNOME in order to inspect the windows of running applications and see into the properties. A good use is to identify if elements such as text boxes come with description labels; they are important to be there for accessibility purposes (screen reader), as a person that depends on software to read (text to speech) the contents of windows.

The next session was GNOME accessibility for blind people. Jan Buchal gave an excellent presentation.

My notes,

. is from Chech republic, is blind himself. has been using computers for 20+ years

. from user perspective
. users, regular and irregular 😉
. software
. firefox 3.0beta – ok for accessibility other versions no
. gaim messenger ok
. openoffice.org ok but did not try
. orca screenreader ^^^ works ok.
. generally ready for prime time
. ubuntu guy for accessibility was there
. made joke about not having/needing display slides ;-]
. synthesizer: festival, espeak, etc – can choose
. availability of voices
. javascript: not good for accessibility
. links/w3m: just fine!
. firefox3 makes accessibility now possible.
. web designer education, things like title=””, alt=”” for images.
. OOo, not installed but should work, ooo-gnome
. “braillcom” company name
. “speech dispatcher”
. logical events
. have short sound event instead of “button”, “input form”
. another special sound for emacs prompt, etc.
. uses emacs
. have all events spoken, such as application crashing.
. problems of accessibility
. not money main factor, but still exists.
. standard developers do not use accessibility functions
. “accessor” talk, can help
. small developer group on accessiblity, may not cooperate well
. non-regular users (such as blind musician)
. musicians
. project “singing computer”
. gtk, did not have good infrastructure
. used lilypond (music typesetter, good but not simple to use)
. singing mode in festival
. use emacs with special mode to write music scores (?)
. write music score and have the computer sing it (this is not “caruso”)
. gnome interface for lilypond would be interesting
. chemistry for blind
. gtk+
. considering it
. must also work, unfortunately, on windows
. gtk+ for windows, not so good for accessibility
. conclusion: free accessibility
. need users so that applications can be improved
. have festival synthesizer, not perfect but usable
. many languages, hindi, finnish, afrikaans
. endinburgh project, to reimplement festival better
. proprietary software is a disadvantage
. q: how do you learn to use new software?
. a: has been a computer user for 20+ years, is not good candidate to say
. a: if you are dedicated, you can bypass hardles, old lady emacs/festival/lilypond
. brrlcom, not for end-users(?)
. developer problem?
. generally there is lack of documentation; easy to teach what a developer needs to know
. so that the application is accessible
. HIG Human Interface Guidelines, accessible to the developers
. “speakup” project
. Willy, from Sun microsystems, working on accessibility for +20 years, Lead of Orca.
. developers: feel accessibility is a hindrance to development
. in practice the gap is not huge
. get tools (glade) and gtk+ to come with accessibility on by default
. accessibility
. is not only for people with disabilities
. can do amazing things like 3d interfaces something

These summaries are an important example of the rule that during presentation, participants tend to remember only about 8% of the material. In some examples, even less is being recollected.

Free/Open Source Software Localization Primer Published

UNDP-APDIP’s International Open Source Network has produced a primer on
Free/Open Source Software Localization.

Download the primer: FOSS Localization Primer (pdf format – 1.3MB)
http://www.iosn.net/l10n/foss-localization-primer/foss-localization-primer.pdf

June 6th 2005

This primer provides a broad perspective on the localization of
Free/Open Source Software (FOSS) for the benefit of policy- and
decision-makers in developing countries. It highlights the benefits and
strategies of FOSS localization, along with case studies from various
countries that are on the road to software freedom.

The primer begins with an introduction to localization and the benefits
of choosing FOSS over proprietary software. The next section provides a
survey of initiatives and efforts in localization of FOSS within the
Asia-Pacific region, including best practices and lessons learned
specifically in countries such as Viet Nam, Thailand, Cambodia, India
and Malaysia. The primer also provides three case studies of
localization efforts in Thailand, Lao PDR and Cambodia, as well as
recommendations on technical issues, resource allocation, skills and
tools, implementation, costs and language considerations.

To help localizers get started, two annexes regarding key concepts and
the technical aspects of localization are provided. These are intended
for project managers and implementers who are planning software
localization projects.

This primer an of the International Open Source Network and initiative
of UNDP’s Asia-Pacific Development Information Programme and supported
by the International Development Research Center (IDRC).

The primer is released under the Creative Commons Attribution 2.0
license (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)

Contact:

Sunil Abraham
info στο apdip τελεία net

Thailand: Tel: (66-2) 288-1234
India : Tel: (91-80) 51150580

Αρχείο: foss-localization-primer.pdf
Περισσότερα: Αρχική Σελίδα