Το νέο OpenOffice.org με την άδεια LGPL!

Η νεώτερη έκδοση του OpenOffice.org θα διατεθεί με την άδεια LGPL! Παλαιότερα (μέχρι OpenOffice.org 2.0 Beta 2) ήταν διαθέσιμη με διπλή άδεια SISSL και LGPL. Η επίσημη ανακοίνωση (PDF) αναφέρει ότι η κίνηση αυτή έγινε ύστερα από σύσταση του OSI για απλούστευση των αδειών διάθεσης λογισμικού.

Οι τελικοί χρήστες δεν θα αντιμετωπίσουν καμία απολύτως διαφορά.

Μιλώντας για OpenOffice.org 2 Beta 2, είναι διαθέσιμες οι εκδόσεις για Windows και Linux από τον Δημήτρη Κορμπέτη. Ο εξελληνισμός της έκδοσης 2.0 ολοκληρώθηκε από το έργο του Κώστα Παπαδήμα και μιας σειράς εθελοντών. Μπράβο!

Χρειάζονται ακόμα σχόλια, έλεγχοι και διορθώσεις, οπότε τώρα είναι ώρα να τα κάνετε.

Leave a Reply

%d bloggers like this: