Όμορφα γραφικά με επιτάχυνση, δίχως Xgl

Οι χρήστες της νέας έκδοσης Fedora Core 5 θα έχουν την ευχἀριστη έκπληξη να δουν όμορφα γραφικά δίχως το ειδικό πακέτο Xgl που δημοσιεύθηκε πρόσφατα.

Το έργο Accelerated Indirect GL X (AIGLX) προσθέτει αυτήν την υποστήριξη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τώρα για τις κάρτες ATI Radeon 7000 εώς 9250 καθώς και Intel i830 εώς i945. Άλλες κάρτες είναι πιθανό να δουλεύουν αλλά δεν έχει δοκιμαστεί.

Μερικές επιδείξεις, ελαχιστοποίηση εφαρμογής, ελαχιστοποίηση εφαρμογής #2, αχνόσβημα  (χμμ, fade) μενού.
Ποιος θα είναι ο πρώτος που θα δοκιμάσει τα παραπάνω (+στιγμιότυπο οθόνης με κάτι ελληνικό);

1 comment

  • gbil

    Δυστυχώς περιμένω του καινούργιους drivers της ΝVidia που θα το υποστηρίζουν!

Leave a Reply

%d bloggers like this: