Νέος Firefox 1.5, και ελληνικός

Είναι διαθέσιμος ο νέος Mozilla Firefox 1.5!

Ο νέος Firefox έχει μια σειρά από βελτιώσεις και νέες δυνατότητες.

Από τις διαθέσιμες επεκτάσεις, προτείνουμε del.icio.us, Mouse Gestures, foXpose , AdBlock Plus και View Rendered Source Chart.

Leave a Reply

%d bloggers like this: