Το OpenDocument στην διαδικασία για πρότυπο ISO

Το OpenDocument είναι στην διαδικασία για να γίνει πρότυπο ISO!

Leave a Reply

%d bloggers like this: