Ελεύθερες γραμματοσειρές

Ακολουθούν οι DoulosSIL (μονοτονικό), CharisSIL (μονοτονικό), κατά τον επόμενο μήνα.

1 comment

  • Simos

    Θα υπάρξει ανακοίνωση για τη διάθεση των νέων γραμματοσειρών μόλις γίνουν διαθέσιμες.

    Αν υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα για αναφορά / ανάλυση, άφησε μήνυμα σε μορφή σχολίου.

Leave a Reply

%d bloggers like this: