Διαθέσιμα Linux Technical Resource Kit από την Novell

Για περιορισμένο αριθμό χρηστών είναι διαθέσιμα πακέτα Linux Technical Resource Kit που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων

  • SUSE Linux Professional 9.1 (Bootable Installation DVD)
  • SUSE Linux Entreprise Server 9 (ISO Installation Images)
  • SUSE Linux Professional 8.2 (Installation ISO images for use with
    Ximian Desktop)
  • Ximian Desktop 2.0 Evaluation (ISO Image)
  • Red Carpet 2.0.2 Evaluation (ISO Image)
  • GroupWise for Linux 6.5.1 – Server, Client & Messenger (ISO Images)
  • Novell Nterprise Linux Services 1.0 (ISO Image & NLS Companion CD

Αρκετά από τα παραπάνω μπορεί κάποιος να τα βρει στο δικτυακό τόπο της Novell.
Αν έχετε πραγματικά ανάγκη τα παραπάνω, είναι μια καλή ευκαιρία να τα αποκτήσετε σε CD/DVD.

Πηγαίνετε στη σελίδα εγγραφής της ηλ. διεύθυνσή σας της Novell και βάλτε την ηλ. διεύθυνσή σας. Μπορείτε να βάλετε τη ηλ. διεύθυνσή σας ακόμα και αν δεν λάβατε την πρόσκληση. Πατήστε το πλήκτρο και προχωρήστε για τα επόμενα βήματα.

Permanent link to this article: https://blog.simos.info/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%b1-linux-technical-resource-kit-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-novell/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.