Διάθεση του X.org 7.0 (μορφή αρθρωτή)

Είναι διαθέσιμο το X.org 7.0 (modular).

Είναι πολύ σημαντικό νέο μιας και θα επιταχύνει την ανάπτυξη του XOrg.

Αυτή τη στιγμή γίνονται πολλές αλλαγές στα αρχεία του X.org με αποτέλεσμα να χρειάζεται έλεγχος ότι όλα λειτουργούν σωστά.

Αν είχατε πρόβλημα με τους τόνους, δείτε τη σχετική συζήτηση. Το ζήτημα αυτό δεν έχει διορθωθεί upstream. Αν μπορείτε, κάντε το.

Leave a Reply

%d bloggers like this: