Γιατί δεν δουλεύουν οι τεχνοτροπίες (style) στο LibreOffice;

Γρήγορη απάντηση Επιλέγουμε το ανυπάκουο κείμενο και πατάμε στο «Καθαρισμός άμεσης μορφοποίησης/Clear direct formatting». Μετά από αυτό, οι τεχνοτροπίες λειτουργούν όπως αναμένουμε.

Γράφουμε στο LibreOffice και θέλουμε να στοιχίσουμε τις παραγράφους σε πλήρη στοίχιση (justified). Τι κάνουμε; Επιλέξουμε τις παραγράφους και πατάμε το κουμπί για Πλήρη στοίχιση; Όχι, ασφαλώς και όχι. Διότι χρησιμοποιούμε τεχνοτροπίες (styles). Δηλαδή, πατάμε το F11 στο LibreOffice Writer και ανοίγει το παράθυρο Τεχνοτροπίες. Εκεί, επιλέγουμε τις παραγράφους, και τις αποδίδουμε μια τεχνοτροπία παραγράφου (paragraph style), όπως την τεχνοτροπία Σώμα κειμένου (Text Body). Με αυτό το τρόπο, αν θέλουμε να αλλάξουμε τη στοίχιση των παραγράφων, αρκεί πια να τροποποιήσουμε την τεχνοτροπία Σώμα κειμένου (Text Body) και αυτόματα το έγγραφό μας θα ακολουθήσει τα χαρακτηριστικά της τεχνοτροπίας.

Αν ωστόσο έχετε ένα έγγραφο που για κάποιο λόγο δεν υπακούει την τεχνοτροπία που έχετε δηλώσει, τότε τι μπορεί να συμβαίνει;

Αν και όλοι πρέπει να χρησιμοποιούμε τις τεχνοτροπίες, υπάρχει αρκετός κόσμος που δεν τις γνωρίζει. Και όταν συντάσσουν ένα έγγραφο, κάνουν τις αλλαγές δίχως να χρησιμοποιούν τεχνοτροπίες (άμεσες μορφοποιήσεις / direct formatting). Σε αυτές τις περιπτώσεις, το LibreOffice δέχεται τις απευθείας μορφοποιήσεις και τις σέβεται σε σχέση με αυτά που δηλώνει μια τεχνοτροπία.

Εντολή «Καθαρισμός άμεσης μορφοποίησης».

Οπότε, η λύση σε μια τέτοια κατάσταση είναι να γίνει καθαρισμός των άμεσων μορφοποιήσεων («Καθαρισμός άμεσης μορφοποίησης/Clear direct formatting»).

Και αυτό ήταν. Το έγγραφο θα σέβεται ό,τι έχει καθοριστεί στις τεχνοτροπίες.

Permanent link to this article: https://blog.simos.info/%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%af-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%ce%b4%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%8d%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%bf%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%af%ce%b5%cf%82-style/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.