Διαθέσιμο Ubuntu 7.04 DVD ISO, εντός Ελλάδας (FTP)

Είναι διαθέσιμο το Ubuntu 7.04 DVD ISO εντός της Ελλάδας (NTUA). Αν έχετε πρόσβαση σε ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, μπορείτε να ολοκληρώσετε την εγγραφή στο DVD πολύ σύντομα!

Ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης της έκδοσης DVD είναι η παρουσία όλων των απαραίτητων πακέτων με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σημαντική απαίτηση σε ταχύτερο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, η πλήρης ελληνική υποστήριξη είναι διαθέσιμη στο DVD.

Αναφερθήκαμε στην έκδοση DVD του Ubuntu 7.04 και νωρίτερα.

Leave a Reply

%d bloggers like this: