Ελληνική ομάδα του Translation Project (translationproject.org)

Εισαγωγή

Το Translation Project είναι ένα μεταφραστικό έργο για τα πακέτα λογισμικού που αναπτύσσονται κάθως από την ομπρέλλα του Free Software Foundation (FSF) καθώς και πακέτων τρίτων που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν μεταφραστικά από την υποδομή.

Ελληνική μεταφραστική ομάδα

Στο https://translationproject.org/team/el.html μπορείτε να δείτε τη σελίδα κατάστασης των μεταφράσεων της Ελληνικής ομάδας μετάφρασης για τα πακέτα που διαχείριζεται το Translation Project.

Γενικά, το Translation Project περιλαμβάνει τα βασικά πακέτα του Free Software Foundation και είναι κατά βάση προγράμματα γραμμής εντολής (CLI) ή βιβλιοθήκες λογισμικού.

Στη σελίδα της Ελληνικής ομάδας μετάφρασης του Translation Project μπορείτε να δείτε όλα τα διαθέσιμα πακέτα προς μετάφραση, καθώς και το ποσοστό κατά το οποίο έχουν μεταφραστεί.

Τι είναι το disclaimer και πότε χρειάζεται

Αρκετά από τα διαθέσιμα πακέτα της σελίδας απαιτούν να στείλουμε κάτι που ονομάζεται disclaimer, με το οποίο αποποιούμαστε την πνευματική ιδιοκτησία (copyright) στη μετάφραση που θα κάνουμε. Αυτό αποτελεί μια απαίτηση του Free Software Foundation. Πρόκειται για μια απλή διαδικασία που περιγράφεται στο https://translationproject.org/html/whydisclaim.html και την κάνουμε μια φορά. Για να δείτε αν το πακέτο που θέλετε να μεταφράσετε απαιτεί αυτό το disclaimer, μπείτε στη σελίδα του πακέτου (π.χ. για το tar: https://translationproject.org/domain/tar.html) και δείτε αν αναγράφεται το κείμενο «The maintainer of this package requires that disclaimers be filled out and sent to the Free Software Foundation before accepting PO files from the Translation Project.»

Επικοινωνία

Στη σελίδα της Ελληνικής ομάδας μετάφρασης του Translation Project μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες επικοινωνίας καθώς και την επίσημη διαδικασία συμμετοχής σε μετάφραση του Translation Project.

Permanent link to this article: https://blog.simos.info/greek-team-translation-project/