1st working model (OLPC)1st working model (OLPC)

Προέρχεται από τον Pete Barr-Watson.

Το έργο OLPC είναι σημαντικό διότι δημιουργεί νέα γενική τεχνολογία για φορητό υπολογιστή χαμηλού κόστους όπου κάθε χώρα μπορεί να πάρει (και αν χρειάζεται, να το μεταφράσει στη γλώσσα του) και να διαθέσει στους πολίτες του.

Υπάρχει τέτοιο έργο για την Ελλάδα, δείτε
http://wiki.laptop.org/index.php/OLPC_Greece

Ο εξελληνισμός των πακέτων είναι εύκολα προσδιορίσιμο έργο και μπορεί να γίνει.

Permanent link to this article: https://blog.simos.info/1st-working-model-olpc/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: