Ψηφίζουμε ξανά – Mozilla Bugzilla, χρήση συντομεύσεων σε Linux όταν γράφουμε ελληνικά

Θα παρατηρήσατε ότι στο Linux δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν συντομεύσεις πληκτρολογίου (shortcuts) όταν το πληκτρολόγιο βρίσκεται
στην κατάσταση γραφής ελληνικών, για την εφαρμογή Firefox.

Η ψήφιση γίνεται στο ζήτημα #69230 του Bugzilla (Mozilla).

Leave a Reply

%d bloggers like this: