Χρωματισμός με Βελτιστοποίηση

Αγοράσατε κατά λάθος μια κούτα ασπρόμαυρα φιλμ 35mm;

Μην τα πετάξετε. Δείτε την δημοσίευση των Levin et al με τίτλο Colorisation Using Optimisation.

Οι αλγόριθμοι είναι διαθέσιμοι.

Αν η προτροπή του Federico Mena-Quintero και των άλλων συντελεστών του GNOME έχει απήχηση, θα έχουμε σύντομα “plug-in” για το πρόγραμμα γραφικών GIMP.

%d bloggers like this: