Χάρτης ατόμων που συνεισφέρουν στο GNOME

Αν συνεισφέρετε στο GNOME με οποιοδήποτε τρόπο, προσθέστε το όνομά σας στη σελίδα
http://www.frappr.com/gnomedev!

Leave a Reply

%d bloggers like this: