Φτιάξανε οι ώρες

Το λογισμικό του planet.hellug.gr έδειχνε τις ώρες κατά UTC, που είναι διαφορετικό από την ελληνική ώρα, GMT-2.

Τώρα αυτό έχει διορθωθεί, και αν οι εγγραφές καθορίζουν σωστά την ώρα, θα φανούν και εκεί σωστά η ώρα που δημιουργήθηκαν.

%d bloggers like this: