Σύνδεσμοι – Τεχνολογίες Web και Wikipedia/Leonariso

Μέχρι να βγει κάποιο λειτουργικό πρόγραμμα που να διατηρεί στο διαδίκτυο πληροφορίες προφίλ, καταγράφω τα παρακάτω:

Το Experiments in Web Programming περιγράφει αναλυτικά τη δημιουργία σελίδων HTML με τεχνολογίες CSS, DOM κτλ. Όμορφα πράγματα.

Ο Leonariso γράφει στο Wikipedia. Ο πηγαίος κώδικας του Wikipedia βρίσκεται στο MediaWiki development.

%d bloggers like this: