Συντελεστές του GNOME

Από ποιες χώρες/ηπείρους προέρχονται οι συντελεστές του GNOME;

Αντίθετα από την άποψη πολλών, το GNOME έχει πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό χαρακτήρα.

%d bloggers like this: