Στατιστικά χρήσης Mozilla Firefox στην Ευρώπη

Δείχει τα στατιστικά χρήσης του Firefox στην Ευρώπη. Για την Ελλάδα είναι 13,1%. Το μεγαλύτερο, 30,5% στην Φινλανδία. Η Ελλάδα είναι δέκατη σε 24 χώρες.

Δείχει τα στατιστικά χρήσης του Mozilla Firefox στην Ευρώπη. Για την Ελλάδα είναι το ποσοστό είναι 13,1%. Το μεγαλύτερο, 30,5% πάει στην Φινλανδία. Η Ελλάδα είναι δέκατη σε 24 χώρες.

Πηγή: XitiMonitor

2 comments

  • anonymous

    ..αφού περνάμε τους Άγγλους…! πολύ ευχάριστη έκπληξη, αν και με τυπικά υπερβολική αισιοδοξία, περίμενα 20% για τη χώρα μας, μετά την έκρηξη του blogging.

    Oneiros

%d bloggers like this: