Οδηγός χρήσης Linux για τελικούς χρήστες

Το Διεθνές Δίκτυο Ανοικτού Λογισμικού (IOSN) διέθεσε πρόσφατα ένα οδηγό χρήσης Linux για τελικούς χρήστες. Τα αρχεία και οι συνοδευτικές διαφάνειες (για χρήση στην εκπαιδευτική διαδικασία) είναι διαθέσιμα εδώ με τη άδεια χρήσης Creative Commons Attribution License. Συγγραφείς είναι οι Nah Soo Hoe και Colin Charles.

%d bloggers like this: