Μετάφραση όρων Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων στα ελληνικά

Με αφορμή το γράμμα, γράφουμε ξανά τους όρους εδώ.

Οι παρακάτω όροι Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων προέρχονται από

“Ασφάλεια στις Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών”
“Εννοιολογική Θεμελίωση”

“Πρόγραμμα Erasmus” “Πρόγραμμα INFOSEC”
“Αθήνα 1996”

“Επιστημονική Επιμέλεια: Δημήτρης Γκρίτζαλης, Τμήμα Πληροφορικής,
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών”

“ERASMUS ICP-94-G-4016/11”

Ζητήθηκε και δόθηκε η άδεια για την αναδημοσίευση.

Η λίστα είναι διαθέσιμη σε μορφή κειμένου και σε μορφή .po (για πιθανή χρήση σε μεταφραστική μνήμη).
Update (Aug 2007): Ενημερώθηκαν οι παραπάνω σύνδεσμοι με τη ορολογία ασφάλειας πληροφορικής.

%d bloggers like this: