Μετάφραση των αρχείων βοήθειας του OOo 2.0

Ο Κώστας έστειλε την ανακοίνωση για την προσπάθεια μετάφρασης των αρχείων βοήθειας του OpenOffice.org.

Επικοινωνήστε με τον Κώστα (pkst στο gmx τελεία gr) για την ανάληψη της μετάφρασης κάποιου από τα αρχεία βοήθειας.

Ακόμα χρειάζεται να δοκιμαστεί η μετάφραση των μηνυμάτων του γραφικού περιβάλλοντος του OpenOffice.org 2.0. Υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία εγκατάστασης για Linux και Windοws.

Η έκδοση 2.0 του OpenOffice.org είναι πολύ καλή και ποιοτική. Ακόμα, υποστηρίζει τη νέα μορφή αρχείων ODF (OpenDocument Format).

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: