Μετάφραση του Pledgebank

Ύστερα από πρωτοβουλία του Σεραφείμ, ξεκίνησε η μετάφραση του PledgeBank.

Για να λάβετε μέρος στην μετάφραση αρκεί να αποκτήσετε λογαριασμό (αν δεν έχετε ήδη) στο TRANSLATE-ΕΛΛΑΚ. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού γίνεται με το χέρι, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να στείλετε γράμμα για την ενημέρωσή μας.

Η εφαρμογή Pledgebank έχει 950 περίπου μηνύματα και με την χρήση της μεταφραστικής μνήμης, το 25% των μηνυμάτων έχει ταιριάξει ακριβώς ενώ γύρω στο %50 έχει ταιριάξει σε κάποιο βαθμό. Η μετάφραση στην αρχική φάση είναι αρκετά εύκολη διότι τα πρώτα μηνύματα είναι έτοιμα, χρειάζεται μόνο πάτημα στο Alt-υ για την αποδοχή της μετάφρασης.

Οδηγίες για την μετάφραση μέσω του TRANSLATE-ΕΛΛΑΚ.

Leave a Reply

%d bloggers like this: