Λευκή Βίβλος για το Ελεύθερο Λογισμικό (στην Ισπανία)

Η Λευκή Βίβλος για το Ελεύθερο Λογισμικό (στην Ισπανία) (τρέχουσα έκδοση 0.255) είναι ένα κείμενο που συγκεντρώνει τη μέχρι τώρα εμπειρία της χώρας από τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού και αποτελεί πηγή αναφοράς και για νέα άτομα που θέλουν να εισέλθουν στο χώρο.

Οι τίτλοι των κεφαλαίων είναι:

Σκοπός της Λευκής Βίβλου
Συμπεράσματα της Λευκής Βίβλου
α. Εισαγωγή. Το λογισμικό και το ελεύθερο λογισμικό.
β. Διαφορές μεταξύ ελεύθερου λογισμικού και “εμπορικού” λογισμικού.
γ. Παραδείγματα λογισμικού των δύο κατηγοριών
δ. Τοπικοί σύλλογοι και ομάδες για το ελεύθερο λογισμικό
ε. Πρωτοβουλίες και έργα για τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού (Hispalinux, η εταιρία SoftCatala, Έργο ΜεταΔιανομές, Έργο ασύρματα δίκτυα, κτλ)
στ. Εμπειρία Linux στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
ζ. Διανομές Linux στην Ισπανία
η. Εμπειρίες και πρωτοβουλίες της κεντρικής κυβέρνησης (parlamentarias) για την προώθηση του ελεύθερου λογισμικού στις αυτόνομες περιοχές
θ. Εμπειρίες και πρωτοβουλίες για την προώθηση του ελεύθερου λογισμικού στους δήμους (ayuntamientos) της Ισπανίας
ι. Εμπειρίες και πρωτοβουλίες για την προώθηση του ελεύθερου λογισμικού στην κεντρική διοίκηση
κ. Εταιρίες που προσφέρουν υποστήριξη στο ελεύθερο λογισμικό στην Ισπανία (αναφέρει την AESLI: Open Source Companies Association)
λ. Το μέλλον του ελεύθερου λογισμικού στην Ισπανία (θετικά/αρνητικά, ανταγωνιστική οικονομία, κτλ).

Permanent link to this article: https://blog.simos.info/%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%ba%ce%ae-%ce%b2%ce%af%ce%b2%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%8d%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bf-%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf/

%d bloggers like this: