Κόκκινο χαλί και Fedora Core 2

Το Κόκκινο Χαλί (Red Carpet) είναι μια πολύ καλή εφαρμογή για την αναβάθμιση μιας διανομής Linux (αν αυτή είναι: Red Hat, SuSE, FC1, και Mandrake). Δυστυχώς δεν έχουν βγάλει (Ximian) έκδοση για Fedora Core 2 ακόμα με αποτέλεσμα να μην είναι πολύ ευχάριστη (για μερικούς) η διαδικασία της αναβάθμισης του συστήματος.

Μόλις πρόσφατα εμφανίστηκε μια λύση. Δείτε το κείμενο αυτό και εγκαταστείστε τα πακέτα που αναφέρει από εδώ.

%d bloggers like this: