Κοινότητες χρηστών και ντεβέλοπερ GNOME

Για τους χρήστες GNOME
http://www.frappr.com/gnomeusers/

Για όσους προσφέρουν στο GNOME γενικότερα,
http://www.frappr.com/gnomedev/

Όταν γραφτείτε, τοποθετείτε την τοποθεσία που βρίσκεστε στον παγκόσμιο χάρτη. Έπειτα, είναι πολύ εύκολο να δει κάποιος την συνολική εικόνα των ατόμων που σχετίζονται με το GNOME.

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: