Η δύναμη του “Stop Energy”

Δείτε πρώτα το RFC: What is Stop Energy?.

Όταν κάποιος προσπαθεί να ξεκινήσει ένα έργο, ζητάει σχόλια για την ιδέα και πιθανά κάποια βοήθεια. Μερικές φορές, η ανάδραση που παίρνει είναι αρνητική, χωρίς σωστή αιτιολόγηση, και αποτελεί ένα “Stop Energy”.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Leave a Reply

%d bloggers like this: