Εξελίξεις για το γραφικό περιβάλλον X

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ένα συνέδριο (XDevConf) στην Αμερική για το γραφικό περιβάλλον και το Linux. O Frederico Mena-Quintero κράτησε σημειώσεις και τις έκανε διαθέσιμες στο blog του [πρώτο], [δεύτερο]. Το έτος αυτό θεωρείται το έτος για το Linux στην επιφάνεια εργασίας (desktop) και οι σημειώσεις είναι αρκετά ενδιαφέρουσες για τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν.

%d bloggers like this: