Ελληνικές γραμματοσειρές και GNOME

Σε ποιες γραμματοσειρές αναφέρεται η παραπάνω διαφάνεια;

Η διαφάνεια είναι από παρουσίαση για το GNOME και την προσφορά του στο ελεύθερο λογισμικό.

1 comment

  • elkos

    μήπως αναφέρεται στις font του project Graphis (ή κάτι τέτοιο) της HELLUG?

  • Simos

    Είναι η γραμματοσειρές MgOpen που δώρισε η εταιρία Magenta ως ελεύθερο λογισμικό, και είναι διαθέσιμες στο http://www.ellak.gr/fonts/mgopen/

    Η άδεια διάθεσης των MgOpen είναι ίδια με αυτή της Bitstream Vera (από GNOME Foundation), οπότε είναι θετικό που ακολουθήσαμε την ίδια πρακτική να χρησιμοποιήσουμε άδεια διάθεσης που να είναι ειδική για τις γραμματοσειρές.

Leave a Reply

%d bloggers like this: