Ελληνικά στην αλληλογραφία, μέρος πρώτο

Πρέπει να λαμβάνετε γράμματα / ανακοινώσεις από μερικούς δικτυακούς τόπους όπου η κωδικοποίηση για τα ελληνικά δεν είναι σωστή, είτε στο σώμα του μηνύματος, είτε στην κεφαλίδα (From: “Ανακοίνωση” ).

Συγκεκριμένα, δεν καθορίζεται η κωδικοποίηση οπότε είναι θέμα εξ ορισμού ρυθμίσεων του παραλήπτη για να δει το αποτέλεσμα.

Ας δούμε πως μπορείτε μέσα από μια εφαρμογή PHP να στείλετε αλληλογραφία με ελληνικά. Το ίδιο μπορεί να γίνει και από άλλες γλώσσες, όπως Perl και Python.

<?php
include(‘Mail.php’);
include(‘Mail/mime.php’);

$from = “From: \”” . mb_encode_mimeheader(‘Όνομα Αποστολέα’) . “\” < αποστολέας στο gmail τελεία com>“;
$to = mb_encode_mimeheader(‘Όνομα Παραλήπτη’) . ” < παραλήπτης στο gmail τελεία com>“;
$subject = ‘Θέμα γράμματος’;
$body = ‘Περιεχόμενο του γράμματος.’;

mb_send_mail($to, $subject, $body, $from);
?>

Το γράμμα που θα παραχθεί θα μοιάζει με

Από: Όνομα Αποστολέα < αποστολέας στο gmail τελεία com>
Προς: Όνομα Παραλήπτη < παραλήπτης στο gmail τελεία com>
Θέμα: Θέμα γράμματος

Περιεχόμενο του γράμματος.

Απαιτεί την εγκατάσταση του πακέτου php-mbstring που το έχουν όλες οι καλές διανομές Linux. Διαφορετικά είναι δυνατόν
να έχετε το ίδιο αποτέλεσμα αλλά θα κάνετε τα παραπάνω χειρωνακτικά.

Ακόμα, πρέπει να ρυθμίσετε το /etc/php.ini με τα παρακάτω:

[mbstring]
; language for internal character representation.
; Neutral σημαίνει Unicode
mbstring.language = Neutral

; internal/script encoding.
; Some encoding cannot work as internal encoding.
; (e.g. SJIS, BIG5, ISO-2022-*)
mbstring.internal_encoding = UTF-8

; http input encoding.
mbstring.http_input = UTF-8

; http output encoding. mb_output_handler must be
; registered as output buffer to function
mbstring.http_output = UTF-8

; enable automatic encoding translation accoding to
; mbstring.internal_encoding setting. Input chars are
; converted to internal encoding by setting this to On.
; Note: Do _not_ use automatic encoding translation for
; portable libs/applications.
mbstring.encoding_translation = On

; substitute_character used when character cannot be converted
; one from another
; σημαίνει ότι στην μετατροπή αν κάτι πάει στραβά, θα εκτυπώσει των κωδικό U+xxxx του χαρακτήρα.
mbstring.substitute_character = long;

Αν είστε χρήστης της εφαρμογής phplist, ενημερώστε τη σελίδα αυτή.

Σημείωση: Όλα τα παραπάνω είναι σε κωδικοποίηση utf-8 (Unicode).

Permanent link to this article: https://blog.simos.info/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bb%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf/

%d bloggers like this: