Διαδραστικότητα του Ubuntu/GNOME

Μερικοί χρήστες (ανάλογα με την κάρτα γραφικών) παραπονιούνται ότι το νέο Ubuntu  είναι αργό. Αυτό σημαίνει σε τεχνικούς όρους ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα διαδραστικότητας σε σχέση με την ανανέωση της οθόνης στο γραφικό περιβάλλον GNOME.

Ο Federico Mena-Quintero έγραψε για το ζήτημα της διαδραστικότητας στο GNOME. Συγκεκριμένα είναι μια κατάσταση που το υποσύστημα γραφικών δεν καταφέρνει να βελτιστοποιήσει, με αποτέλεσμα μια πολύ συχνή λειτουργία να παίρνει χρόνο να εκτελεστεί.

Από τη διόρθωση του σφάλματος αυτού, η επόμενη έκδοση του GNOME θα είναι αναγκαστικά πάρα πολύ πιο διαδραστική :).

Leave a Reply

%d bloggers like this: