Διάφορα: Μπάνξι, Gimp

Ο Μπάνξι βομβαρδίζει τη Δυτική Όχθη. Ο καλλιτέχνης Μπάνξι κατά του διαχωριστικού τοίχους.

Υλοποίηση νέου αλγορίθμου στο GIMP (πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων) για την επιλογή τμημάτων εικόνας. Υπάρχει διαθέσιμο και βίντεο που περιγράφει την χρήση του εργαλείου. Η ίδια τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε βίντεο.

Ελπίζω να υλοποιηθεί και αυτός ο αλγόριθμος στο GIMP.

Leave a Reply

%d bloggers like this: