Γιατί;

Γιατί Γιώργο τόσο συχνά κάποιος δημιουργεί κανόνες/αξιώματα από εμπειρίες και μόνο;
Μοιάζει με νεοελληνική συνήθεια και δεν είναι διόλου επιστημονική.

Προτείνω να διαβάσεις το μυθιστόρημα του Λόγγου “Δάφνις και Χλόη”.

%d bloggers like this: