Ασύρματα δίκτυα 2: ATMEL Linux PCI PCMCIA USB Drivers

Μόλις παρατήρησα ότι η ομάδα πίσω από το έργο ATMEL Linux PCI PCMCIA USB Drivers έχει πολύ ισχυρή ελληνική συμμετοχή.

Διαχειριστές του έργου είναι οι Σταύρος Μάρκου και Τίτος Μπέτσος.

%d bloggers like this: