Δικτυακός τόπος el.open-tran.eu (μεταφραστική μνήμη ελεύθερου λογισμικού)

Στο δικτυακό τόπο http://el.open-tran.eu/ μπορεί κάποιος να κάνει αναζήτηση για το πως έχουν μεταφραστεί τυπικοί αγγλικοί όροι στα ελληνικά, στα έργα Mozilla, KDE και GNOME.

Δοκιμάστε με test. Στο αποτέλεσμα θα δούμε τις μεταφράσεις μηνυμάτων που στα αγγλικά κάνουν αναφορά στη λέξη test. Στο KDE βλέπουμε ότι είναι συχνό να υπάρχει μήνυμα της μορφής “Test xyz” με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετά αποτελέσματα.

Ας δοκιμάσουμε ξανά με widget. Υπάρχει ομοιογένεια στις μεταφράσεις, με τον όρο “γραφικό συστατικό”. Στο πακέτο “glade” του GNOME υπάρχει ακόμα η παλιά μετάφραση “μαραφέτι” (από το 1998-9, και τον Σπύρο Παπαδημητρίου). Ωστόσο, το νέο GNOME χρησιμοποιεί το πακέτο “glade3” που έχει την κοινή μετάφραση “γραφικό συστατικό”.

Μια άλλη σημαντική χρήση του http://el.open-tran.eu/ είναι στη πρόχειρη μετάφραση νέων αρχείων .po της αγαπημένης σας εφαρμογής. Έστω ότι υπάρχει μια εφαρμογή βασισμένη στο Διαδίκτυο (κάποιο CMS) και δίνουν ένα αρχείο .po για μετάφραση. Μπορείτε να εισάγετε το αρχείο αυτό στη σελίδα http://el.open-tran.eu/ για να γίνει μια πρόχειρη μετάφραση. Μετά μπορείτε να ελέγξετε γρήγορα με κάποιο επεξεργαστή αρχείων PO όπως poedit και kbabel.

Τέλος, είναι δυνατό να λάβετε τα αποτελέσματα των αναζητήσεων προγραμματιστικά μέσω XML κατά τις οδηγίες στο http://el.open-tran.eu/.

Permanent link to this article: https://blog.simos.info/%ce%94%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%b1%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%84%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%82-elopen-traneu-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%86%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bc%ce%bd%ce%ae%ce%bc/

1 comment

  1. Το εργαλείο αυτό μου έλυσε τα χέρια, ευχαριστώ πολύ!

    Κώστας

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: